Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka

:: menu
Registr kontrolních akcíBudova NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, hlava V., článek 97, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.Aktuální informace:

NKÚ přijme KONTROLORA do oddělení dopravní infrastruktury

21.10.2016


NKÚ přijme nové kolegy na pozici KONTROLORA do oddělení realizace finančního auditu na dobu určitou jako zástup za MD/RD

21.10.2016


NKÚ přijme SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ se specializací architekt datového skladu do odboru informatiky

21.10.2016


NKÚ přijme KONTROLORA do oddělení příjmů státního rozpočtu

21.10.2016


Hospodaření Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení: využívání objektů většinou pro komerční účely, chyby v účetnictví a veřejných zakázkách

VOLAREZA - Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 10.10.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření příspěvkové organizace Ministerstva obrany (MO) Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) v letech 2012 až 2015. Ta má pro ministerstvo a pro ozbrojené síly zajišťovat lázeňskou, rehabilitační, zdravotní a rekreační péči. Kontroloři zjistili, že kapacity VLRZ byly sice v kontrolovaném období využívány z 82 %, ale nad službami pro vojáky a zaměstnance ministerstva a armády převládal komerční provoz.


Kontroly zahajované v říjnu 2016

4.10.2016


EU report 2016 srovnává rozjezd uplynulého a současného programového období i výsledky kontrol NKÚ se zjištěními Evropského účetního dvora

29.9.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad vydává již po deváté svou pravidelnou roční zprávu EU report, která informuje o hospodaření s prostředky poskytnutými České republice z evropských fondů z pohledu nezávislého orgánu externí kontroly.


12. jednání Kolegia NKÚ dne 19.9.2016

23.9.2016


Věstník NKÚ, částka 4/2016

Obálka věstníku - ročník 2016 22.9.2016 - Obsahuje změny a dodatky plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2016 a 14 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (15/09, 15/17, 15/23, 15/25, 15/26, 15/27, 15/28, 15/29, 15/30, 15/31, 15/32, 15/34, 15/35 a 15/40).


Stanovisko NKÚ k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2015

12.9.2016


Programové financování v ČR: formálnost bez nastavených cílů a informační systémy s nesprávnými údaji

Bankovky 12.9.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peníze vynaložené na informační systémy k podpoře programového financování a dotací. Programové financování slouží k alokování peněz ze státního rozpočtu na cíle, které si stát stanovil, a to podle jejich priorit. Rozpočtování orientované na cíle ukazuje, čeho chce stát v dané oblasti dosáhnout, jakým způsobem toho chce dosáhnout a kolik to bude stát. Programové financování má zajistit, aby byly výdaje plánované ze státního rozpočtu účelné a efektivní – a to jak v krátkodobém, tak střednědobém horizontu.


Setkání vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí (SAI) Visegrádské skupiny, Rakouska a Slovinska (V4+2)

Schůzka V4+2: společné foto před zámkem Lednice 9.9.2016 - Letošní schůzka SAI V4+2 se konala v Lednici ve dnech 5. – 7. září 2016. Hlavním tématem bylo získávání dat pro potřeby kontrolní činnosti, jejich analýza a možnosti využití zpracovaných dat pro vzájemné mezinárodní srovnání efektivity národních ekonomik. Účastníci schůzky jednali o možnostech využívání velkého množství dat dostupných z veřejných informačních systémů a také dat generovaných vlastní analytickou činností během kontrolních akcí prováděných jednotlivými SAI.


11. jednání Kolegia NKÚ dne 29.8.2016

2.9.2016


Návštěva předsedy Rady pro audit Indonéské republiky na NKÚ

Předseda Rady pro audit Indonéské republiky Harry Azhar Azis a prezident NKÚ Miloslav Kala 1.9.2016 - Ve dnech 24.-28. srpna 2016 navštívil Nejvyšší kontrolní úřad předseda Rady pro audit Indonéské republiky pan Harry Azhar Azis v doprovodu 7 představitelů této instituce a velvyslance Indonéské republiky v ČR pana Aulia Amana Rachmana.


Kontroly zahajované v září 2016

1.9.2016


Výdaje za materiál a služby na ministerstvech: velké rozdíly v cenách a chyby ve výběrových řízeních

Bankovky a kalkulačka 29.8.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak a kolik peněz vynaložily Ministerstvo obrany (MO), Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstvo zemědělství (MZe) na nákup materiálu a služeb. Kontroloři se zaměřili na výdaje za nákup kancelářských potřeb, jazykové vzdělávání, poradenské služby nebo ostrahu a úklid budov jednotlivých resortů. Prověřili výdaje v letech 2013 a 2014 za téměř 245 milionů korun. Nehospodárný postup při vynakládání peněz zjistili kontroloři u všech tří ministerstev. Chyby našli i v účetnictví a zadávání veřejných zakázek.


Ministerstvo kultury rozdělovalo peníze na opravy památek netransparentně a bez koncepce. U většiny akcí rostly náklady i plánovaný čas rekonstrukcí

Logo Ministerstva kultury 22.8.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil poskytování, čerpání a použití peněz, které Ministerstvo kultury (MK) rozděluje na rekonstrukce, modernizace a údržbu kulturních památek a státních hradů a zámků. Ministerstvo poskytuje peníze na tyto investice ze dvou programů státního rozpočtu. Kontroloři prověřili celkem čtyři z jejich podprogramů, z nichž ministerstvo v letech 2008 až 2015 podpořilo 559 akcí za 5,2 miliardy korun.


V účetnictví Ministerstva školství za rok 2015 nejsou podle NKÚ významné nedostatky

Účetní doklady 8.8.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil vedení účetnictví, sestavení závěrečného účtu a účetní závěrky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a údaje, které byly předkládány pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015. Kontroloři se zaměřili na správnost, úplnost a průkaznost údajů.


MZe za osm let utratilo za poradenství a vzdělávání v zemědělství 1,4 miliardy korun. Neví přitom, čeho tím chtělo dosáhnout

Logo Ministerstva zemědělství 1.8.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak resort zemědělství hospodařil s penězi určenými na vzdělávání a poradenství v oblasti zemědělství. Zaměřil se jak na evropské dotace poskytované prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV), tak na národní dotace a dotace určené nestátním neziskovým organizacím.


Kontroly zahajované v srpnu 2016

28.7.2016


TOPlist

Powered by WebToDate Valid HTML 4.01 Strict Připomínky k webu: webmaster@nku.cz.:: Vyhledávání


:: Kontaktní informace

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 1518/2
170 04 Praha 7
tel.: 233 045 111
fax: 220 808 094
e-mail: podatelna@nku.cz
datová schránka: s3caayq
IČ: 49370227

Více informací


Napište nám
Aktuální kontroly NKÚ
Klikací rozpočet
Smlouvy
Opendata
Korupce

:: Rychlé odkazy


Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti