Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka

:: menu
Registr kontrolních akcíBudova NKÚ, Jankovcova 2, Praha 7

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost upravuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, hlava V., článek 97, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.Aktuální informace:

12. jednání Kolegia NKÚ dne 19.9.2016

23.9.2016


NKÚ přijme KONTROLORA do oddělení dopravní infrastruktury

22.9.2016


Věstník NKÚ, částka 4/2016

Obálka věstníku - ročník 2016 22.9.2016 - Částka 4/2016 vyšla 15. září 2016. Obsahuje změny a dodatky plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2016 a 14 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (15/09, 15/17, 15/23, 15/25, 15/26, 15/27, 15/28, 15/29, 15/30, 15/31, 15/32, 15/34, 15/35 a 15/40).


NKÚ přijme KONTROLORA do oddělení financování státního rozpočtu

14.9.2016


NKÚ přijme REFERENTA - METODIKA do oddělení rozpočtové politiky státu

14.9.2016


NKÚ přijme KONTROLORA do oddělení rozpočtové politiky státu

14.9.2016


Stanovisko NKÚ k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2015

12.9.2016


Programové financování v ČR: formálnost bez nastavených cílů a informační systémy s nesprávnými údaji

Bankovky 12.9.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peníze vynaložené na informační systémy k podpoře programového financování a dotací. Programové financování slouží k alokování peněz ze státního rozpočtu na cíle, které si stát stanovil, a to podle jejich priorit. Rozpočtování orientované na cíle ukazuje, čeho chce stát v dané oblasti dosáhnout, jakým způsobem toho chce dosáhnout a kolik to bude stát. Programové financování má zajistit, aby byly výdaje plánované ze státního rozpočtu účelné a efektivní – a to jak v krátkodobém, tak střednědobém horizontu.


Setkání vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí (SAI) Visegrádské skupiny, Rakouska a Slovinska (V4+2)

Společné foto 9.9.2016 - Letošní schůzka SAI V4+2 se konala v Lednici ve dnech 5. – 7. září 2016. Hlavním tématem bylo získávání dat pro potřeby kontrolní činnosti, jejich analýza a možnosti využití zpracovaných dat pro vzájemné mezinárodní srovnání efektivity národních ekonomik. Účastníci schůzky jednali o možnostech využívání velkého množství dat dostupných z veřejných informačních systémů a také dat generovaných vlastní analytickou činností během kontrolních akcí prováděných jednotlivými SAI.


NKÚ přijme INFORMATIKA - ANALYTIKA do oddělení analýz a správy kontrolního informačního systému

5.9.2016


NKÚ přijme nové kolegy na pozici KONTROLORA do oddělení realizace finančního auditu na dobu určitou jako zástup za MD/RD

5.9.2016


11. jednání Kolegia NKÚ dne 29.8.2016

2.9.2016


Návštěva předsedy Rady pro audit Indonéské republiky na NKÚ

Předseda Rady pro audit Indonéské republiky Harry Azhar Azis a prezident NKÚ Miloslav Kala 1.9.2016 - Ve dnech 24.-28. srpna 2016 navštívil Nejvyšší kontrolní úřad předseda Rady pro audit Indonéské republiky pan Harry Azhar Azis v doprovodu 7 představitelů této instituce a velvyslance Indonéské republiky v ČR pana Aulia Amana Rachmana.


Kontroly zahajované v září 2016

1.9.2016


Výdaje za materiál a služby na ministerstvech: velké rozdíly v cenách a chyby ve výběrových řízeních

Bankovky a kalkulačka 29.8.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak a kolik peněz vynaložily Ministerstvo obrany (MO), Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstvo zemědělství (MZe) na nákup materiálu a služeb. Kontroloři se zaměřili na výdaje za nákup kancelářských potřeb, jazykové vzdělávání, poradenské služby nebo ostrahu a úklid budov jednotlivých resortů. Prověřili výdaje v letech 2013 a 2014 za téměř 245 milionů korun. Nehospodárný postup při vynakládání peněz zjistili kontroloři u všech tří ministerstev. Chyby našli i v účetnictví a zadávání veřejných zakázek.


Ministerstvo kultury rozdělovalo peníze na opravy památek netransparentně a bez koncepce. U většiny akcí rostly náklady i plánovaný čas rekonstrukcí

Logo Ministerstva kultury 22.8.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil poskytování, čerpání a použití peněz, které Ministerstvo kultury (MK) rozděluje na rekonstrukce, modernizace a údržbu kulturních památek a státních hradů a zámků. Ministerstvo poskytuje peníze na tyto investice ze dvou programů státního rozpočtu. Kontroloři prověřili celkem čtyři z jejich podprogramů, z nichž ministerstvo v letech 2008 až 2015 podpořilo 559 akcí za 5,2 miliardy korun.


NKÚ přijme SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ se specializací architekt datového skladu do odboru informatiky

15.8.2016


V účetnictví Ministerstva školství za rok 2015 nejsou podle NKÚ významné nedostatky

Účetní doklady 8.8.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil vedení účetnictví, sestavení závěrečného účtu a účetní závěrky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a údaje, které byly předkládány pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015. Kontroloři se zaměřili na správnost, úplnost a průkaznost údajů.


MZe za osm let utratilo za poradenství a vzdělávání v zemědělství 1,4 miliardy korun. Neví přitom, čeho tím chtělo dosáhnout

Logo Ministerstva zemědělství 1.8.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak resort zemědělství hospodařil s penězi určenými na vzdělávání a poradenství v oblasti zemědělství. Zaměřil se jak na evropské dotace poskytované prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV), tak na národní dotace a dotace určené nestátním neziskovým organizacím.


Kontroly zahajované v srpnu 2016

28.7.2016


Kontroly obcí nad deset tisíc obyvatel s postupným náběhem. Prezident NKÚ a předseda Senátu ČR diskutovali o návrhu novely zákona o NKÚ

Předseda Senátu Milan Štěch s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou - 25.7.2016 26.7.2016 - Prezident NKÚ Miloslav Kala se 25. července setkal s předsedou Senátu Milanem Štěchem. Oba představitelé mluvili hlavně o novém návrhu novely zákona o NKÚ, která by umožnila úřadu prověřovat hospodaření obcí a krajů a některých firem se státním majetkovým podílem. Návrh novely, který předložil ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, zohledňuje připomínky senátorů. Ti možnost rozšířit působnost NKÚ na samosprávy a firmy s majetkovým podílem státu 26. května 2016 zamítli.


Kontrola NKÚ odhalila v účetnictví Ministerstva vnitra nesprávnosti v hodnotě přes 4,9 miliardy korun

Účetní doklady 25.7.2016 - Nejvyšší kontrolní úřad prověřil vedení účetnictví a vykazování údajů v účetní závěrce Ministerstva vnitra (MV). Kontrola se zaměřila na sestavení účetní závěrky za rok 2014, na správnost a úplnost údajů a také na odhalení systémových rizik. Nesprávnosti, které kontrola na MV zjistila, přesáhly 4,9 miliardy korun.


TOPlist

Powered by WebToDate Valid HTML 4.01 Strict Připomínky k webu: webmaster@nku.cz.:: Vyhledávání


:: Kontaktní informace

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 1518/2
170 04 Praha 7
tel.: 233 045 111
fax: 220 808 094
e-mail: podatelna@nku.cz
datová schránka: s3caayq
IČ: 49370227

Více informací


Napište nám
Aktuální kontroly NKÚ
Klikací rozpočet
Smlouvy
Opendata
Korupce

:: Rychlé odkazy


Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti