Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka Servis pro média Tiskové zprávy

:: menu
NKÚ kontroloval pořízení a provoz systému výběru mýtného

TISKOVÁ ZPRÁVA – 10. dubna 2012

Cílem kontroly bylo prověřit, zda příprava a realizace systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky vedla k účelné a hospodárné alokaci peněžních prostředků, včetně vyhodnocení průběžného plnění stanovených cílů.

NKÚ prověřoval koncepční a organizační přípravu zavedení systému výběru mýta, stanovení technických, časových a ekonomických parametrů investičního záměru, zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci systému, smluvní vztahy a vlastní realizaci projektu.

Příprava a realizace výkonnostního zpoplatnění vybraných pozemních komunikací stála k 30. září 2011 více než 16,4 mld. Kč. Konkrétní data uvedená v kontrolním závěru NKÚ porovnávají nákladovost systému výběru mýtného v České republice s nákladovostí satelitní technologie použité v Německu a nákladovostí mikrovlnné technologie použité v Rakousku. Provozování mýtného systému v ČR je dražší než v obou porovnávaných zemích.

Průměrné provozní náklady na provozování systému činily více než 1,5 mld. Kč za rok. Průměrný hrubý příjem byl 5,7 mld. Kč za rok.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodavatele systému diskriminovala uchazeče nabízející satelitní technologii. Podmínka povinné a jednoduché palubní jednotky zvýhodnila mikrovlnnou technologii a byla v rozporu s deklarovanou technologickou neutralitou zadávací dokumentace. Nemohlo dojít k porovnání nabídek uchazečů nabízejících různé technologie, neboť se přihlásili pouze uchazeči s mikrovlnnou technologií.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodavatele systému obsahovala požadavek na jeho otevřenost, tak aby bylo možné využívat dodávek různých dodavatelů. Ředitelství silnic a dálnic doložilo k veřejným zakázkám zadaným v jednacím řízení bez uveřejnění posudky, že předmět jednotlivých dodatků může zajistit pouze dodavatel systému. To je v rozporu s deklarovanou snahou o vybudování otevřeného systému.

Na rozdíl od původního záměru Ministerstvo dopravy dodatkem ke smlouvě č. 3 v podstatě zrušilo výkonové zpoplatnění silnic I. třídy. Uvedená změna vyhovovala zvolené mikrovlnné technologii. Její zavedení neumožnilo realizovat v plném rozsahu koncepční záměr Ministerstva dopravy výkonově zpoplatnit 2.995 km dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy.

Ekonomické parametry (nákladovost a nákladová efektivnost) v období let 2007 až 2010 zatím nedosahují úrovně parametrů deklarovaných v investičním záměru. Objektivněji (se skutečnými daty) lze ekonomické parametry zavedení systému výběru mýtného hodnotit až po ukončení celého projektu v roce 2017, tj. po ukončení smluvního vztahu s dodavatelem. Zvolené řešení vyvolává riziko, že náklady na rozšíření systému budou vyšší.

Ministerstvo dopravy do konce roku 2011 nepřijalo konkrétní rozhodnutí o způsobu provozování stávajícího systému po roce 2016, ani konkrétní řešení rozšíření stávajícího systému. Platnost smluv na provozování mýtného systému skončí na konci roku 2016. Je třeba rozhodnout, jak bude od roku 2017 systém provozován a jak bude probíhat jeho případné rozšíření. Současně je nutné vyhodnotit zkušenosti a vyvarovat se chyb, na které NKÚ upozorňuje.

Kontrola byla prováděna v období od května 2011 do ledna 2012. Kontrolováno bylo období od roku 2003 do září 2011. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2011 pod číslem 11/13. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Karel Sehoř.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

Dokumenty ke stažení:

Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 11/13 (pdf, 473 kB)

Aktualizováno: 17.9.2012 11:45Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti