Přejít na obsah stránky

Logo NKÚ

Úvodní stránka
nku.cz Úvodní stránka Servis pro média Tiskové zprávy

:: menu
Účetní závěrka MPSV nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví

TISKOVÁ ZPRÁVA – 16. 9. 2013

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na spolehlivost údajů účetní závěrky, na finanční výkazy a na závěrečný účet Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2012. Podle kontrolorů nepodává účetní závěrka ministerstva věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ministerstva, protože v ní kontroloři zjistili celkovou nesprávnost ve výši 11 miliard korun1.

Výši celkové nesprávnosti ovlivnilo zejména chybné účtování transferů. Jednalo se o transfery spolufinancované z Evropské unie, které MPSV účtovalo na účty, které nejsou pro účtování transferů spolufinancovaných z EU právními předpisy určeny. Účetnictví MPSV proto nebylo správné. Chybné účtování se týkalo i transferů poskytovaných v rámci dotačních titulů Podpora rodiny a Podpora sociálních služeb, u nichž MPSV nevykázalo poskytnuté zálohy ve výši 6,6 miliardy korun.

Účetnictví MPSV také nebylo úplné. Ministerstvo v něm například neevidovalo pohledávky za Národním fondem v celkové výši 1,4 miliardy korun nebo v příloze účetní závěrky nevykázalo podmíněné dlouhodobé pohledávky a závazky plynoucí z uzavřených smluv.

MPSV porušilo zákon, když nevyužilo všechny právní prostředky při uplatňování a hájení práv státu jako vlastníka majetku. Neřešilo totiž na základě inventur provedených v letech 2010 a 2011 nedohledaný majetek za 19,3 milionu korun. Vzhledem k tomu, že MPSV neprokázalo kontrolorům, že na ministerstvu proběhla inventarizace majetku a závazků za rok 2012, nemůže NKÚ považovat účetnictví MPSV ani za průkazné.

Podrobnosti ke kontrole naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č. 12/28.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad


1) Pro posouzení spolehlivosti údajů je využívána tzv. hladina významnosti – nejvyšší možná míra nesprávností, kterou uživatelé účetní závěrky mohou shledávat jako ještě přijatelnou. V případě MPSV byla hladina významnosti stanovena ve výši 2 % z hodnoty nákladů roku 2012, tj. ve výši 305 milionů korun. Hladina významnosti byla mnohonásobně překročena.

Dokumenty ke stažení:

Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 12/28 (pdf, 486 kB)

Aktualizováno: 16.9.2013 7:08Kontakt | Rozšířené vyhledávání | Mapa webu | RSS | Prohlášení o přístupnosti