Tiskové zprávy

Online casino

NKÚ kontroloval hazard: Přijaté sázky vzrostly o 119 %, výběr daně jen o 24 %, chybí spolehlivá data pro kontrolu daňových přiznání provozovatelů her

Při prověrce peněžních prostředků státu souvisejících s působností orgánů státní správy v oblasti hazardních her a efektivnosti správy daně z těchto her kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu zjistili, že Ministerstvo financí nezajistilo informační podporu pro efektivní správu daně z hazardních her, kontrolu daňových přiznání provozovatelů těchto her ani pro výkon dozoru.

Žena v roušce

Více než 48 miliard vyplacených jako kompenzace za covid-19 splnilo svůj účel. Někteří příjemci ale bonus zneužili

Nejvyšší kontrolní úřad prověřoval, jak Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství a tři vybrané finanční úřady nakládaly s peněžními prostředky státu určenými na výplatu kompenzačního bonusu zejména pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), kterým byla státem v důsledku pandemie onemocnění covid-19 v letech 2020 až 2022 zakázána nebo omezena jejich činnost.