Audit No. 19/17

State funds from the budget chapter ”Ministry of Health” earmarked for the health care research

Management of audit:
Neuvirt Petr, RNDr.
State of the audit:
Finished and published
Audit conclusion:
Czech    
Press release:
English / Czech
Criminal complaint:
No
Notification to tax administrators:
No
Related audits:
---

Audited entities:

 Name District
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky, Praha  Praha
Fakultní nemocnice Brno  Brno
Fakultní nemocnice Olomouc  Olomouc
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha  Praha
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha  Praha
Masarykova univerzita, Brno  Brno
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Univerzita Palackého v Olomouci  Olomouc

Last update: 13.7.2020. Info: webmaster@nku.cz.

tisk stránky