Kontrolní akce č. 18/32

Příjmy státního rozpočtu vybírané v oblasti zdaňování práce

Cíl akce:
Prověřit, zda je systém kontroly výkonu práce, správy daně z příjmů, pojistného a pokut nastaven účelně ve vztahu k dopadům nelegální práce a daňové optimalizace na příjmy státního rozpočtu
KZ vypracovává:
Kubíček Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Česká správa sociálního zabezpečení, Praha  Praha
Generální finanční ředitelství, Praha  Praha
Generální ředitelství cel, Praha  Praha
Ministerstvo financí  Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Praha
Státní úřad inspekce práce, Opava  Opava
Úřad práce České republiky, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 27.3.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky