Kontrolní akce č. 19/18

Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Cíl akce:
Prověřit, jak Ministerstvo zemědělství řídí činnost Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., a vyhodnotit systém poskytování podpor prostřednictvím tohoto fondu včetně nastavení podpor a podmínek pro jejich čerpání
KZ vypracovává:
Kinšt Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
07/2019 - 04/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zemědělství  Praha
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 12.12.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky