Kontrolní akce č. 19/28

Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Cíl akce:
Prověřit poskytování a užití peněžních prostředků státu vynakládaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na vybrané programy reprodukce majetku z hlediska účelnosti, hospodárnosti a souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Hrnčíř Pavel, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
10/2019 - 08/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha

Poslední aktualizace databáze: 7.10.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky