Kontrolní akce č. 20/05

Podpora energetických úspor u veřejných budov

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky určené na podporu energetických úspor u veřejných budov byly vynakládány v souladu s právními předpisy a zda přispěly k naplňování cílů stanovených evropskými a národními předpisy
KZ vypracovává:
Neuvirt Petr, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
02/2020 - 11/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo průmyslu a obchodu  Praha
Ministerstvo životního prostředí  Praha
Státní fond životního prostředí České republiky, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 27.7.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky