Kontrolní akce č. 19/01

Peněžní prostředky vynaložené na technickou pomoc z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky určené na technickou pomoc z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jsou vynakládány účelně a hospodárně
KZ vypracovává:
Kinšt Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
01/2019 - 09/2019
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Agentura pro podnikání a inovace, Praha  Praha
Ministerstvo průmyslu a obchodu  Praha

Poslední aktualizace databáze: 11.9.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky