Kontrolní akce č. 19/02

Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generálního ředitelství cel

Cíl akce:
Prověřit, zda Generální ředitelství cel hospodaří s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně
KZ vypracovává:
Stárek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
02/2019 - 11/2019
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Generální ředitelství cel, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 11.11.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky