Audit No. 19/06

Funds provided on training of employees in health care

Management of audit:
Beznoska Adolf, Ing.
State of the audit:
Not finished
Schedule:
04/2019 - 02/2020
Press release:
No
Criminal complaint:
No
Notification to tax administrators:
Yes
Related audits:
---

Audited entities:

 Name District
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha  Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno  Brno
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace  Jihlava
Thomayerova nemocnice, příspěvková organizace, Praha  Praha
Univerzita Karlova, Praha  Praha

Last update: 12.12.2019. Info: webmaster@nku.cz.

tisk stránky