Audit No. 20/06

State funds earmarked for public universities

Management of audit:
Neuvirt Petr, RNDr.
State of the audit:
Not finished
Schedule:
03/2020 - 03/2021
Press release:
No
Criminal complaint:
No
Notification to tax administrators:
No
Related audits:
---

Audited entities:

 Name District
Akademie múzických umění v Praze  Praha
Česká zemědělská univerzita v Praze  Praha
České vysoké učení technické v Praze  Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Univerzita Palackého v Olomouci  Olomouc
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  Zlín
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze  Praha

Last update: 27.7.2020. Info: webmaster@nku.cz.

tisk stránky