Audit No. 19/11

Support for security research provided from the budget chapter of the Ministry of the Interior

Management of audit:
Kinšt Jan, Ing.
State of the audit:
Finished and published
Audit conclusion:
Czech    
Press release:
English / Czech
Criminal complaint:
Yes
Notification to tax administrators:
No
Related audits:
---

Audited entities:

 Name District
CAMEA, spol. s r.o., Brno  Brno
České vysoké učení technické v Praze  Praha
GiTy, a.s., Brno  Brno
Institut mikroelektronických aplikací s.r.o., Praha  Praha
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s., Česká  Brno-venkov
Ministerstvo vnitra  Praha
Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Praha  Praha
Vysoké učení technické v Brně  Brno

Last update: 13.7.2020. Info: webmaster@nku.cz.

tisk stránky