Kontrolní akce č. 01/32

Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry

KZ vypracovává:
Smělík Zdeněk, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
166/1993, 58/1998,
Tisková zpráva:
česky
Jednání ve vládě:
č. j. 186/02 (usn. č. 253/2002)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---
Koordinovaný audit:
společná zpráva (pouze anglicky)
účastníci auditu: Česká republika, Polsko, Slovensko

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha  Praha
Česká inspekce životního prostředí  Praha
město Břidličná  Bruntál
Ministerstvo zemědělství  Praha
Ministerstvo životního prostředí  Praha
obec Bernartice nad Odrou  Nový Jičín
obec Kunín  Nový Jičín
obec Písek  Frýdek-Místek
obec Šenov u Nového Jičína  Nový Jičín
Povodí Odry, státní podnik, Ostrava  Ostrava
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  Ostrava
Státní fond životního prostředí České republiky, Praha  Praha
statutární město Ostrava  Ostrava

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky