Konference, semináře

Nejvyšší kontrolní úřad pořádá každý rok několik konferencí, seminářů a dalších odborně zaměřených akcí. Ty jsou určeny nejen pro zaměstnance NKÚ, ale také pro odbornou veřejnost a zástupce dalších státních institucí. Úřad prostřednictvím těchto akcí vytváří platformu pro sdílení zkušeností a dobré praxe nejen v rámci veřejné sféry, ale i se sférou akademickou, s experty z daných oborů, studenty a dalšími zainteresovanými stranami.

Setkání představitelů nejvyšších kontrolních institucí V4+2 v Luhačovicích - společné foto

Setkání představitelů nejvyšších kontrolních institucí (SAIs) Visegrádské skupiny, Rakouska a Slovinska (V4+2)

Hlavními tématy setkání bylo využívání auditního softwaru, publikování národních zpráv o finančním řízení prostředků EU a kontrola projektů přeshraniční spolupráce. Tradičním diskusním tématem je vývoj finančního a ekonomického řízení EU. Pozornost je také každoročně věnována národním zkušenostem a projektům spolupráce na úrovni V4+2.

Snímek ze semináře zaměřeného na boj proti korupci - Praha, září 2011

NKÚ uspořádal v Praze seminář zaměřený na boj proti korupci

Dne 12. září 2011 se uskutečnil v pražském Kongresovém centru U Hájků mezinárodní seminář zaměřený na boj proti korupci, na nějž navázala ve dnech 13. – 14. září 2011 schůzka Pracovní skupiny INTOSAI pro boj proti korupci a praní špinavých peněz (INTOSAI Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering, INTOSAI WGFACML). Pořadatelem obou akcí byl Nejvyšší kontrolní úřad, který je členem…