Konference, semináře

Nejvyšší kontrolní úřad pořádá každý rok několik konferencí, seminářů a dalších odborně zaměřených akcí. Ty jsou určeny nejen pro zaměstnance NKÚ, ale také pro odbornou veřejnost a zástupce dalších státních institucí. Úřad prostřednictvím těchto akcí vytváří platformu pro sdílení zkušeností a dobré praxe nejen v rámci veřejné sféry, ale i se sférou akademickou, s experty z daných oborů, studenty a dalšími zainteresovanými stranami.

Konference a semináře podle let:

tisk stránky