Veřejné zakázky spojené s výstavbou sídla

V této rubrice najdete přehled všech veřejných zakázek nad 50 tisíc korun spojených s výstavbou sídla.

Aktuální (neuzavřené) veřejné zakázky

Název Datum uveřejnění Dokumenty ke stažení

Ukončené veřejné zakázky

Název Datum podpisu smlouvy Dokumenty ke stažení
Dodávka a instalace interiérového zastínění 02.11.2022 VZ0142411 (odkaz na profil zadavatele)
Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu – zakázka na vestavěný/zabudovaný a atypický interiér 21.06.2022 VZ0136768 (odkaz na profil zadavatele)
Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu - opakované řízení 13.12.2019 P19V00167378 (odkaz na profil zadavatele)
Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu --- P19V00153821 (odkaz na profil zadavatele)
Výkop pásových sond na zjištění poloh kabelových vedení 06.06.2018
Zpracování metodiky pro výpočet nákladů na provoz a obnovu sídla NKÚ za 30 let 25.05.2018
Výkopové a betonářské práce (sondy na měření vibrací) 11.04.2018
Měření vibrací 26.03.2018
Provedení zkušebních vrtů 21.02.2018
Generální projektant stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu 12.10.2017
Správce stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu 30.11.2017
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi - II 10.08.2017
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi - ZRUŠENO -
Administrace veřejných zakázek pro výstavbu sídla NKÚ 17.02.2017
Podrobný inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu sídla NKÚ 18.01.2017
Zpracování projektu inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu sídla NKÚ 01.12.2016
Bezpečnostní studie pro nové sídlo NKÚ 04.11.2016

Ostatní smlouvy

Název Datum podpisu smlouvy Dokumenty ke stažení
Připojení odběrného místa - elektřina 23.12.2022
Dočasná ochrana objektu 22.12.2022
Servisní činnost - automatický dveřní systém 19.12.2022
Výkon činnosti koordinátora BOZP 01.11.2022
Výroba, dodávka a montáž kovového nábytku 14.10.2022
Čištění odlučovače tuků a ropných látek, odvoz a likvidace odpadu, odběr a analýza vzorků 16.09.2022
Instalace kolejnic a následné stěhování posuvného regálového systému 16.09.2022
Výroba, dodávka a montáž kancelářského nábytku 05.09.2022
Systém jednotného času 13.06.2022
Vybavení datových rozvoden 09.05.2022
Technická pomoc - gastronomický provoz 03.05.2022
Technická pomoc - silnoproudá elektroinstalace 21.03.2022
Dohoda o spolupráci - pilotní projekt BIM 25.08.2020
Hodnocení nabídek LCC 18.02.2020
Referenční měření hluku - ulice U Uranie 04.04.2019
Aktualizace akustické studie 19.03.2019
Provedení archeologického výzkumu staveniště sídla NKÚ 17.01.2019
Připojení na napěťovou hladinu VN 27.11.2018
Posudek - optimalizovaný návrh stavby sídla NKÚ 02.11.2018
Zpracování podkladu/srovnávací rešerše pro prodloužení platnosti Stanoviska EIA 15.10.2018

Předběžná tržní konzultace

2019


2018

tisk stránky