Veřejné zakázky spojené s výstavbou sídla

V této rubrice najdete přehled všech veřejných zakázek nad 50 tisíc korun spojených s výstavbou sídla.

Aktuální (neuzavřené) veřejné zakázky

Název Datum uveřejnění Dokumenty ke stažení
Výstavba sídla Nejvyššího kontrolního úřadu 25.03.2019 P19V00153821 (odkaz na profil zadavatele)

Ukončené veřejné zakázky

Název Datum podpisu smlouvy za NKÚ Dokumenty ke stažení
Výkop pásových sond na zjištění poloh kabelových vedení 06.06.2018
Zpracování metodiky pro výpočet nákladů na provoz a obnovu sídla NKÚ za 30 let 25.05.2018
Výkopové a betonářské práce (sondy na měření vibrací) 11.04.2018
Měření vibrací 26.03.2018
Provedení zkušebních vrtů 21.02.2018
Generální projektant stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu 12.10.2017
Správce stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu 30.11.2017
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi - II 10.08.2017
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi - ZRUŠENO -
Administrace veřejných zakázek pro výstavbu sídla NKÚ 17.02.2017
Podrobný inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu sídla NKÚ 18.01.2017
Zpracování projektu inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu sídla NKÚ 01.12.2016
Bezpečnostní studie pro nové sídlo NKÚ 04.11.2016

Ostatní smlouvy

Název Datum podpisu smlouvy za NKÚ Dokumenty ke stažení
Referenční měření hluku - ulice U Uranie 04.04.2019
Aktualizace akustické studie 19.03.2019
Provedení archeologického výzkumu staveniště sídla NKÚ 17.01.2019
Připojení na napěťovou hladinu VN 27.11.2018
Posudek - optimalizovaný návrh stavby sídla NKÚ 02.11.2018
Zpracování podkladu/srovnávací rešerše pro prodloužení platnosti Stanoviska EIA 15.10.2018

tisk stránky