Prohlášení o přístupnosti

Základní informace o přístupnosti

Nejvyšší kontrolní úřad se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky a v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přístupnosti“), které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/21021.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.nku.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je v souladu se Zákonem o přístupnosti (týká se české verze). Drobné vady se snažíme průběžně ladit a odstraňovat.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 4. ledna 2023. Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud narazíte na problém se zobrazováním stránek nebo budete mít nějaký námět na vylepšení, můžete kontaktovat přímo správce webu na následující adrese: webmaster@nku.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost týkající se přístupnosti internetových stránek kontaktujte Digitální a informační agenturu, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, e-mail: pristupnost@dia.gov.cz.

Doplňující informace

Informace prezentované v jiných formátech

Na webu jsou některé informace dostupné pouze ve formátu PDF (kontrolní závěry, výroční zprávy, publikace) nebo volitelně DOC/DOCX (kontrolní závěry). K jejich prohlížení je možné použít např. následující bezplatné programy:

Program zdarma ke staženíFormát souboru
Adobe AcrobatPDF

1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

tisk stránky