Výroční zpráva

Výroční zpráva představuje stěžejní publikaci NKÚ. Nejvyšší kontrolní úřad jejím prostřednictvím předkládá vládě, parlamentu, ale i veřejnosti v jedné publikaci komplexní popis nových i přetrvávajících systémových nedostatků, se kterými se stát potýká. Úřad ve zprávě hodnotí, jestli a jak se státu daří tyto problémy odstraňovat, přičemž se opírá především o výsledky svých kontrol. Výroční zpráva neobsahuje jen přehled kontrol za uplynulý rok, ale i další související informace – například jak velký objem finančních prostředků NKÚ v daném roce celkově prověřil nebo jak výsledky kontrol přispěly k potřebným změnám zákonů.

Výroční zpráva dále obsahuje informace o tom, jak NKÚ spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, o počtu podaných trestních oznámení, o poskytování informací občanům nebo údaje o aktivitách v oblasti mezinárodní spolupráce. V neposlední řadě obsahuje také všechny podstatné informace o hospodaření NKÚ a o jeho personálním zajištění.


Výroční zprávy od roku 1993:

Výroční zpráva za rok:  

 • 2017  (pdf 10,4 MB)
 • 2016  (pdf 7,71 MB)
 • 2015  (pdf 5,66 MB)
 • 2014  (pdf 6,7 MB)
 • 2013  (pdf 5,6 MB)
 • 2012  (pdf 3,54 MB)
 • 2011  (pdf 1,75 MB)
 • 2010  (pdf 1,3 MB)
 • 2009  (pdf 2,7 MB)
 • 2008  (pdf 2,4 MB)
 • 2007  (pdf 1,43 MB)
 • 2006  (pdf 1,13 MB)
 • 2005  (pdf 1,03 MB)
 • 2004  (pdf 509 kB)
 • 2003  (pdf 2,91 MB)
 • 2002  (pdf 2,24 MB)
 • 2001  (pdf 2,53 MB)
 • 2000  (pdf 6,87 MB)
 • 1999  (pdf 6,16 MB)
 • 1998  (pdf 6,61 MB)
 • 1997  (pdf 7,48 MB)
 • 1996  (pdf 4,29 MB)
 • 1995  (pdf 9,4 MB)
 • 1994  (pdf 961 kB)
 • 1993  (pdf 3,65 MB)

Roční zprávy: