Mezinárodní vztahy

Nejvyšší kontrolní úřad klade důraz na mezinárodní spolupráci, která přispívá k výměně zkušeností a rozvoji kontrolní činnosti. Proto NKÚ buduje a rozvíjí vztahy se zahraničními nejvyššími kontrolními institucemi (SAI – Supreme Audit Institution). Spolupráce se odehrává jak v rámci mezinárodních organizací, kterých je NKÚ členem, tak formou bilaterální a multilaterální spolupráce. Výměna zkušeností a mezinárodní spolupráce nejvyšších kontrolních institucí přispívá k rozvoji zejména v oblasti auditu hospodaření se státním majetkem, s finančními prostředky státu a s finančními prostředky poskytnutými ze zahraničí.

Čemu se v oblasti mezinárodní spolupráce věnujeme?

Průběžně se seznamujeme s aktuálními a účinnými auditními postupy, které používají auditní instituce ve světě. Rozvíjíme metodiky a dělíme se o zkušenosti s kolegy ze zahraničních auditních institucí. Podporujeme výměnu informací v oblasti auditu finančních prostředků ve státní správě. Vzděláváme naše zaměstnance v aktuálních světových trendech auditu a podporujeme jejich účast na mezinárodních seminářích, workshopech, konferencích a stážích. Rozvíjíme vztahy s národními a mezinárodními auditními institucemi a organizacemi. Pořádáme a účastníme se koordinovaných i společných auditů na bilaterální a multilaterální úrovni. Pracujeme na dobré pověsti NKÚ v zahraničí.

Jak postupujeme?

Pravidelně se účastníme mezinárodních vzdělávacích akcí. Zástupci NKÚ jsou mj. členy pracovních skupin organizací INTOSAI, EUROSAI či Kontaktního výboru nejvyšších auditních institucí zemí EU. Organizujeme semináře a setkání pracovních skupin a expertů. Posíláme své zástupce na zahraniční stáže a nominujeme je jako národní experty a pozorovatele. Spolu s dalšími auditními institucemi se účastníme koordinovaných a společných auditů. Vytváříme a rozvíjíme bilaterální a multilaterální spolupráci s ostatními zeměmi a institucemi.

Kontakty:

Ing. Michaela Rosecká
ředitelka odboru
telefon: +420 233 045 654
mobil: +420 602 622 543
e-mail: michaela.rosecka (at) nku.cz

Mgr. Petra Lanská
styčný pracovník pro otázky EU
telefon: +420 233 045 112
mobil: +420 727 916 728
e-mail: petra.lanska (at) nku.cz

tisk stránky