Kancelář viceprezidenta NKÚ

Zajišťuje pro potřeby viceprezidenta NKÚ podkladové materiály, stanoviska a vyjádření od příslušných organizačních útvarů NKÚ nebo orgánů NKÚ. Dále organizuje porady viceprezidenta NKÚ, pořizuje z nich zápisy, eviduje úkoly uložené na těchto poradách, kontroluje jejich plnění a vede protokol korespondence viceprezidenta NKÚ.

Kancelář viceprezidenta NKÚ tvoří:

  • sekretariát
  • tajemník viceprezidenta

tisk stránky