Proč stavíme?

Nejvyšší kontrolní úřad vyhodnotil výstavbu nového sídla z dlouhodobého hlediska jako nejhospodárnější a nejefektivnější řešení. A to z řady důvodů.

Od prosince 2006 sídlí Nejvyšší kontrolní úřad v budově TOKOVO v pražských Holešovicích, kde platí nájem soukromé společnosti. Od roku 2007 do roku 2017 zaplatil za nájemné a fit-out kancelářských prostor téměř 528 milionů korun, což zhruba odpovídá předpokládané ceně, kterou NKÚ plánuje bez DPH zaplatit za své budoucí sídlo Přestože se podařilo současnému vedení úřadu nájemné výrazným způsobem snížit a NKÚ dnes za nájem platí 16,7 milionu korun ročně, z dlouhodobého hlediska je nájemní vztah pro Úřad nevýhodný a nevhodný.

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislou a respektovanou institucí, která je zakotvena v Ústavě České republiky a má nezastupitelnou roli mezi orgány státní správy. Absence vlastního sídla neodpovídá ústavnímu postavení NKÚ a může potenciálně ohrozit i jeho nezávislost. Nájemní vztah totiž může vytvářet prostor pro tlak na činnost jediného externího auditora státu, kterým NKÚ je.

NKÚ už od roku 2004 vlastní pozemek v pražských Holešovicích, který tehdejší vedení úřadu pořídilo včetně příslušenství, jako byla dokumentace a ohradní zeď, za 95 milionů korun za účelem výstavby nového sídla.

NKÚ opakovaně usiloval o to, aby získal do své správy budovu v majetku státu, kterou by mohl využívat jako své sídlo. Žádostmi o převedení budovy ve vlastnictví státu na NKÚ se opakovaně zabýval kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Vládní dislokační komise i ministr financí. Žádnou vhodnou budovu se ovšem za několik let najít nepodařilo. NKÚ se také zabýval možností koupit energeticky úspornou budovu kategorie A. Několik let zaměstnanci NKÚ mapovali trh s nemovitostmi a poptali i majitele budovy TOKOVO. Ze získaného přehledu budov vyplynulo, že prodejní ceny kapacitně odpovídajících budov byly po započtení nezbytných stavebních úprav vyšší než náklady na výstavbu sídla na vlastním pozemku. Potvrdil to posudek vypracovaný pro NKÚ týmem renomovaných odborníků z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, který zhodnotil varianty koupě, rekonstrukce a výstavby především z pohledu hospodárnosti životního cyklu.

Rok Nájem Fit-out Nájem a fit-out Energie Ostatní provozní náklady Celkem
2007 30 212 738,04 31 738 087,89 61 950 825,93 6 837 001,00 5 967 815,00 74 755 641,93
2008 41 031 773,56 34 661 087,80 75 692 861,36 8 446 485,50 8 860 755,70 93 000 102,56
2009 42 638 244,20 34 661 087,62 77 299 331,82 9 291 722,47 7 853 667,50 94 444 721,79
2010 43 927 698,40 34 709 394,04 78 637 092,44 9 536 313,24 9 035 099,40 97 208 505,08
2011 44 477 340,80 34 709 394,04 79 186 734,84 10 286 661,10 8 748 614,90 98 222 010,84
2012 45 234 118,42 2 297 073,75 47 531 192,17 11 141 230,76 9 594 983,48 68 267 406,41
2013 38 795 009,00 0 38 795 009,00 12 049 840,35 9 134 833,63 59 979 682,98
2014 16 696 000,00 0 16 696 000,00 9 911 153,87 8 450 945,68 35 058 099,55
2015 16 696 000,00 0 16 696 000,00 9 989 858,95 7 730 759,05 34 416 618,00
2016 17 009 112,56 0 17 009 112,56 10 577 788,34 8 185 734,45 35 772 635,35
2017 17 806 524,00 0 17 806 524,00 8 500 000,00 9 060 000,00 35 366 524,00
2018 17 413 456,00 0 17 413 456,00 7 486 379,00 8 478 939,00 33 378 774,00
Celkem 371 938 015 172 776 125 544 714 140 114 054 435 101 102 148 759 870 723

Dokumenty ke stažení:

tisk stránky