Proč?

Nejvyšší kontrolní úřad vyhodnotil výstavbu nového sídla z dlouhodobého hlediska jako nejhospodárnější a nejefektivnější řešení.

Od prosince 2006 do června 2023 sídlil Nejvyšší kontrolní úřad v budově TOKOVO v pražských Holešovicích, kde platil nájem soukromé společnosti. Od roku 2007 do roku 2022 zaplatil za nájemné a fit-out kancelářských prostor zhruba 619 milionů korun. Z dlouhodobého hlediska byl nájemní vztah pro Úřad nevýhodný a nevhodný.

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislou a respektovanou institucí, která je zakotvena v Ústavě České republiky a má nezastupitelnou roli mezi orgány státní správy. Absence vlastního sídla může potenciálně ohrozit i jeho nezávislost.

NKÚ dříve usiloval o to, aby získal do své správy budovu v majetku státu, kterou by mohl využívat jako své sídlo. Žádnou vhodnou budovu se ovšem za několik let najít nepodařilo.

NKÚ se také zabýval možností koupit energeticky úspornou budovu kategorie A. Ze získaného přehledu vyplynulo, že prodejní ceny kapacitně odpovídajících budov byly po započtení nezbytných stavebních úprav vyšší než náklady na výstavbu sídla na vlastním pozemku. Potvrdil to i posudek vypracovaný týmem renomovaných odborníků z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

Dokumenty ke stažení:

tisk stránky