Proč stavíme?

Nejvyšší kontrolní úřad vyhodnotil výstavbu nového sídla z dlouhodobého hlediska jako nejhospodárnější a nejefektivnější řešení.

Od prosince 2006 sídlí Nejvyšší kontrolní úřad v budově TOKOVO v pražských Holešovicích, kde platí nájem soukromé společnosti. Od roku 2007 do roku 2017 zaplatil za nájemné a fit-out kancelářských prostor téměř 528 milionů korun, což zhruba odpovídá předpokládané ceně, kterou NKÚ plánuje bez DPH zaplatit za své budoucí sídlo. Z dlouhodobého hlediska je nájemní vztah pro Úřad nevýhodný a nevhodný.

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislou a respektovanou institucí, která je zakotvena v Ústavě České republiky a má nezastupitelnou roli mezi orgány státní správy. Absence vlastního sídla může potenciálně ohrozit i jeho nezávislost.

NKÚ dříve usiloval o to, aby získal do své správy budovu v majetku státu, kterou by mohl využívat jako své sídlo. Žádnou vhodnou budovu se ovšem za několik let najít nepodařilo.

NKÚ se také zabýval možností koupit energeticky úspornou budovu kategorie A. Ze získaného přehledu vyplynulo, že prodejní ceny kapacitně odpovídajících budov byly po započtení nezbytných stavebních úprav vyšší než náklady na výstavbu sídla na vlastním pozemku. Potvrdil to i posudek vypracovaný týmem renomovaných odborníků z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

Dokumenty ke stažení:

tisk stránky