EU report

Zprávu o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR (EU report) vydává NKÚ každoročně od roku 2008. NKÚ v této rozsáhlé publikaci v mezinárodním kontextu hodnotí, jak je Česká republika úspěšná při čerpání peněz z Evropské unie a jak s těmito penězi hospodaří. EU report také odpovídá na otázky, jestli se České republice daří naplňovat jednotlivé politiky Evropské unie a jak je úspěšná při promítání evropské legislativy do svého právního řádu. NKÚ v této publikaci doporučuje, jak nedostatky týkající se čerpání a využívání peněz z rozpočtu Evropské unie odstranit. K sestavení této publikace NKÚ využívá výsledky svých kontrol a analýz, výstupy Evropského účetního dvora i Evropské komise a data poskytnutá klíčovými ministerstvy v ČR. EU report je každý rok zasílán prezidentu republiky, vládě a parlamentu i Evropskému účetnímu dvoru. K dispozici ho mají ale i zástupci odborné a akademické sféry i kontrolní instituce napříč Evropskou unií.


EU report ke stažení: