EU report 2022 - online příloha


Tato datová příloha přináší informace o čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Data, která byla použita pro přípravu níže publikovaných grafických prvků a komentářů k nim, pocházejí z otevřených zdrojů, které dává k dispozici na evropské úrovni Evropská komise a na národní úrovni Ministerstvo pro místní rozvoj. Zatímco „evropská data“ pokrývají všechny členské státy Evropské unie, a to od programového období 1989–1993, resp. od počátku členství jednotlivých států v EU, národní data jsou zaměřena primárně na aktuálně končící programové období 2014–2020, event. na období od vstupu České republiky do EU v roce 2004 (viz část 2 této datové přílohy).

Analytická konstrukce v části 4 této datové přílohy nemůže, vzhledem ke struktuře disponibilních dat, aspirovat na vyčerpávající komplexnost. Cílem této dílčí analýzy je ukázat čtenáři některé faktory použití peněžních prostředků EU v podmínkách České republiky (ale bezpochyby i jiných členských států EU) v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Datová příloha: https://infogram.com/1p6ke5zqyply9vf5yqn1dv1gqki3ydzy1nx?live

tisk stránky