Povinně zveřejňované informace

1

Název

Nejvyšší kontrolní úřad

2

Důvod a způsob založení

Existence NKÚ je zakotvena v Ústavě ČR a jeho činnost a pravomoci upravuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu. NKÚ plní svou funkci samostatně a je nezávislý jak na moci zákonodárné, tak na moci výkonné i soudní.

3

Organizační struktura

https://www.nku.cz/cz/o-nas/organizacni-struktura/

4

Kontaktní spojení

https://www.nku.cz/cz/o-nas/kontakty/

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Nejvyšší kontrolní úřad, Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Nejvyšší kontrolní úřad, Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7

4.3

Úřední hodiny

https://www.nku.cz/cz/o-nas/kontakty/podatelna/

4.4

Telefonní čísla

+420 233 045 111

Další kontakty: https://www.nku.cz/cz/o-nas/kontakty/

4.5

Adresa internetových stránek

https://www.nku.cz

4.6

Adresa podatelny

https://www.nku.cz/cz/o-nas/kontakty/podatelna/

4.7

Elektronická adresa podatelny

podatelna@nku.cz

4.8

Datová schránka

s3caayq

5

Případné platby lze poukázat

19-30027001/0710

6

49370227

7

Plátce daně z přidané hodnoty

Ne

8

Dokumenty

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

https://www.nku.cz/cz/publikace-a-dokumenty/zakladni-dokumenty/

8.2

Rozpočet

https://www.nku.cz/cz/otevreny-urad/rozpocet-nku/

9

Žádosti o informace

https://www.nku.cz/cz/otevreny-urad/poskytovani-informaci/

10

Příjem podání a podnětů

https://www.nku.cz/cz/o-nas/kontakty/napiste-nam/

11

Předpisy

11.1

Nejdůležitější používané předpisy

Ústava ČR, hlava pátá, článek 97

zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

11.2

Vydané právní předpisy

12

Úhrady za poskytování informací

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

https://www.nku.cz/cz/otevreny-urad/poskytovani-informaci/sazebnik-uhrad/

12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

https://www.nku.cz/scripts/detail.php?pgid=243

13

Licenční smlouvy

13.1

Vzory licenčních smluv

13.2

Výhradní licence

14

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

https://www.nku.cz/scripts/detail.php?pgid=79

tisk stránky