Závěrečný účet kapitoly 381

Závěrečný účet obsahuje kompletní informace o hospodaření NKÚ za uplynulý rok. Zahrnuje údaje o příjmech a výdajích úřadu, rozpočtovou bilanci či informace o nespotřebovaných výdajích. Závěrečný účet současně se zprávou o ověření roční účetní závěrky auditorem předkládá prezident NKÚ pravidelně k 31. březnu Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.


Závěrečné účty ke stažení: