Závěrečný účet kapitoly 381

Závěrečný účet obsahuje kompletní informace o hospodaření NKÚ za uplynulý rok. Zahrnuje údaje o příjmech a výdajích úřadu, rozpočtovou bilanci či informace o nespotřebovaných výdajích. Závěrečný účet ověřený nezávislým auditorem předkládá prezident NKÚ pravidelně vždy k 15. březnu Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.


Závěrečné účty ke stažení: