Otevřený úřad

Nejvyšší kontrolní úřad se hlásí k zásadám otevřenosti státních a veřejných institucí. Otevřená data zveřejňujeme, abychom usnadnili veřejnosti přístup k informacím a nabídli jí možnost s daty dál komfortně pracovat. Zveřejňování otevřených dat přispívá k větší transparentnosti ve veřejné správě a v nakládání s veřejnými prostředky. A o to jde NKÚ především.

Open data

V rámci naší strategie otevřeného úřadu zveřejňujeme data, z nichž může veřejnost čerpat informace o struktuře a činnosti NKÚ. Najdete mezi nimi mimo jiné seznam členů Kolegia NKÚ, data z personální oblasti, informace o plnění rozpočtu NKÚ apod. K dispozici je i seznam kontrolovaných osob, přehled koordinovaných auditů nebo počet žádostí o spolupráci od orgánů činných v trestním řízení.

Územní vizualizace kontrolních akcí a kontrolovaných osob (RegisKO 2.0)

Vizualizace dat z let 2007-2018.

Klikací rozpočet

V této aplikaci najdete čerpání rozpočtu NKÚ v členění podle rozpočtové skladby. Vše je přehledně seřazeno v tabulkách i grafech. Údaje aktualizujeme každý týden.

Smlouvy

V této sekci najdete smlouvy uzavřené NKÚ v jednotlivých letech. Uveřejňujeme smlouvy nad 50 tisíc korun.


Kontakt:

Mgr. Jaroslav Broža
ředitel odboru komunikace
telefon: 724 112 536
e-mail: jaroslav.broza (at) nku.cz

tisk stránky