Sazebník úhrad

Rozhodnutí ředitelky kanceláře prezidenta NKÚ, kterým se stanoví

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Náklady na pořízení kopií

Kopírování a tisk:

  papír 80g, tisk textu papír 90g, tisk textu s grafikou, fotografiemi
FormátKopie (výtisk)černobílébarevnéčernobílébarevné
A3jednostranná2,50 Kč10 Kč15 Kč30 Kč
A3dvoustranná4,00 Kč16 Kč30 Kč60 Kč
A4jednostranná1,50 Kč4 Kč10 Kč15 Kč
A4dvoustranná2,50 Kč8 Kč20 Kč30 Kč

Pořízení kopií jiných formátů a speciální požadavky na finální úpravu (kroužková vazba, šanon) se hradí dle skutečných nákladů.

2. Náklady na opatření technických nosičů dat

  • CD 10 Kč/ks
  • DVD 20 Kč/ks
  • Flash disk 125 Kč/ks

3. Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady za poštovní služby se hradí ve skutečné výši dle aktuálního ceníku poštovních služeb.

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, činí náklady za každou celou 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 310 Kč.

Informace bude žadateli vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.

Celkovou výši nákladů sdělí žadateli příslušný zaměstnanec odboru komunikace ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informaci.

Úhrada se provede bezhotovostně na č. účtu 19-30027001/0710, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Činí-li náklady na poskytnutí informace méně než 100,- Kč, úhrada nákladů se nevyžaduje.

Sazebník je zpracováván podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ing. Zuzana Čandová,
ředitelka kanceláře prezidenta

V Praze, dne 1. 10. 2020

tisk stránky