Dětská skupina NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad se snaží svým zaměstnancům a zaměstnankyním poskytnout co nejlepší podmínky pro práci a také nabídnout pomoc při úspěšném slaďování pracovního a rodinného života. Proto v září 2016 otevřel v budově svého sídla dětskou skupinu. Mohou ji navštěvovat děti od věku 2 let do dne zahájení povinné školní docházky. Do skupiny může docházet maximálně 12 dětí. Péči o děti zajišťují kvalifikované vychovatelky. Za umístění dítěte ve skupině neplatí jeho rodiče žádný poplatek, hradí pouze stravování dětí. Dětská skupina je v provozu v pracovních dnech od 7:00 do 16:30 hod., a to i během letních prázdnin.

Odpovědná osoba:
Mgr. Eva Vrublová,
ředitelka odboru personálního
e-mail: eva.vrublova (at) nku.cz

Dokumenty ke stažení


Dětská skupina NKÚ byla vybudována v rámci projektu podpořeného finančními prostředky z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Poskytovatelem prostředků na realizaci projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Logo OP Zaměstnanost

Název projektu: "Vybudování a provoz dětské skupiny NKÚ"
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_36/0001686
Datum zahájení realizace projektu: 1. 12. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 1. 9. 2018
Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
Kapacita zařízení: 12 dětí
Typ zařízení péče o děti: dětská skupina podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Cílová skupina: rodiče s dětmi

tisk stránky