Dětská skupina NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad se snaží svým zaměstnankyním a zaměstnancům poskytnout co nejlepší podmínky pro práci a také nabídnout pomoc při úspěšném slaďování pracovního a rodinného života. Proto v září 2016 otevřel v budově svého sídla dětskou skupinu. Mohou ji navštěvovat děti od věku 2 let do dne zahájení povinné školní docházky. Do skupiny může docházet maximálně 12 dětí. Péči o děti zajišťují kvalifikované vychovatelky. Dětská skupina je v provozu v pracovních dnech od 7:00 do 16:30 hod., a to i během letních prázdnin.

Odpovědná osoba:
Mgr. Eva Vrublová,
ředitelka odboru personálního
e-mail: eva.vrublova (at) nku.cz

Dokumenty ke stažení

tisk stránky