Protikorupční opatření

Systém pro oznámení podezření na korupci

  • Má-li zaměstnanec za to, že pokyn nadřízeného je v rozporu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Úřadu, má na tuto skutečnost podle čl. 7 odst. 2 Pracovního řádu NKÚ nadřízeného upozornit před tím, než začne tento pokyn plnit. Pokud nadřízený trvá na splnění pokynu, je povinen jej zaměstnanci doručit písemně. O nesplnění takovéhoto pokynu a důvodu jeho nesplnění informuje zaměstnanec vyššího nadřízeného.
  • Pro oznámení podezření na korupci lze použít i on-line formulář, který se nachází v rubrice O nás – Kontakty.
  • Na podezření o korupci může každý zaměstnanec upozornit přímo prezidenta Úřadu, a to osobně, na jeho adresu miloslav.kala (at) nku.cz nebo prostřednictvím sociálních sítí, např. Twitter na @miloslav_kala.

Rámcový rezortní interní protikorupční program (RRIPP)

  • Drtivá většina požadavků RRIPP podle usnesení vlády č. 853 ze dne 29. listopadu 2017 a usnesení vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018 je Úřadem dlouhodobě plněna, viz rubrika OTEVŘENÝ ÚŘAD.
  • Vzhledem k povaze kontrolní činnosti a bezpečnostním rizikům s ní spojených plní Úřad požadavky RRIPP přiměřeně.

Etický kodex


Seznam poradců, nabídky prodeje a pronájmu: