Protikorupční opatření

Systém pro oznámení podezření na korupci

Podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (whistleblowing), byl k 1. srpnu 2023 zřízen vnitřní oznamovací systém, který umožňuje ohlašování možného protiprávního jednání na Nejvyšším kontrolním úřadu. K přístupu do vnitřního oznamovacího systému jsou oprávněni nejen zaměstnanci, ale i další osoby, např. stážisté a dodavatelé služeb.

Chcete-li oznamovací systém použít, ověřte si nejprve, zda jste oprávněnou osobou a pak pokračujte na následující online formulář.

Další možnosti, jak podat oznámení:

  • ​e-m​ail: whistleblowing@nku.cz​
  • telefon: 602 331 127
  • dopis: Mgr. Michal Pleticha, Komunardů 1634/44, 170 00 Praha 7 (označit "Neotevírat" - "K rukám příslušné osoby")

Rámcový rezortní interní protikorupční program (RRIPP)

  • Drtivá většina požadavků RRIPP podle usnesení vlády č. 853 ze dne 29. listopadu 2017 a usnesení vlády č. 769 ze dne 20. listopadu 2018 je Úřadem dlouhodobě plněna, viz rubrika OTEVŘENÝ ÚŘAD.
  • Vzhledem k povaze kontrolní činnosti a bezpečnostním rizikům s ní spojených plní Úřad požadavky RRIPP přiměřeně.

Etický kodex


Seznam poradců, nabídky prodeje a pronájmu: