Seznam poradců a poradních orgánů v roce 2017


1. Nejvyšší kontrolní úřad měl po celý kalendářní rok 2017 obsazeno pracovní místo poradce prezidenta NKÚ, kterým byl Ing. Jan Kinšt.

2. Nejvyšší kontrolní úřad měl v kalendářním roce 2017 uzavřenou smlouvu o poskytování poradenských služeb s následujícími externími subjekty:

 • JUDr. Irena Holcová, ČAK 03181, smlouva o poskytování právních služeb (problematika autorských práv),
 • JUDr. Jaromír Kovařík, ČAK 01657, smlouva o poskytování právní pomoci (zejména pro oblast kontrolní činnosti),
 • JUDr. Věra Bognárová, ČAK 01696, smlouva o poskytování právních služeb v oblasti pracovního práva,
 • Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, ČAK 12455, smlouva o poskytování právních služeb (oblast veřejných zakázek),
 • Mgr. Jan Dáňa, ČAK 09643, smlouva o poskytování právních služeb (administrace veřejných zakázek pro výstavbu administrativní budovy sídla NKÚ),
 • PM6 s.r.o., IČO 28903200, smlouva o poskytnutí konzultačních služeb (v souvislosti s výstavbou sídla NKÚ),
 • K4 a.s., IČO 60734396, smlouva o poskytování služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (v souvislosti s výstavbou sídla NKÚ),
 • Tercier s.r.o., IČO 61063207, smlouva o poskytování konzultačních a poradenských služeb ve věci veřejných zakázek,
 • IBM Česká republika, spol. s r.o. IČO 14890992, smlouva o poskytování podpory a údržby informačního systému SAP (mySAP.com),
 • ČVUT Fakulta stavební, katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, smlouva o poskytování poradenství ve věci investičního záměru výstavby sídla NKÚ.

3. Nejvyšší kontrolní úřad měl v 2017 podle Směrnice prezidenta č. 66 ze dne 30. března 2007 jmenovanou rozkladovou komisi, jejímiž členy jsou čtyři zaměstnanci úřadu a následující externí členové (od svého zřízení se nesešla):

 • JUDr. Miroslav Růžička Ph.D.,
 • JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.,
 • JUDr. František Korbel, Ph.D.,
 • JUDr. Jaromír Kovařík.

tisk stránky