Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
20/01Správa pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanostineukončená
20/02Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchneukončená
20/03Pořizování výzbroje Armádou České republikyneukončená
20/04Intervence k zajištění udržitelné jakosti vodneukončená
20/05Podpora energetických úspor u veřejných budov neukončená
20/06Peněžní prostředky státu poskytované veřejným vysokým školámneukončená
20/07Peněžní prostředky vynakládané na informační a komunikační technologie v resortu Ministerstva zemědělstvíneukončená
20/08Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu za rok 2019, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2019 a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtuneukončená
20/09Hospodaření vybraných organizací v resortu Ministerstva pro místní rozvojneukončená
20/10Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republikyneukončená
20/11Výstavba a údržba cyklistické infrastrukturyneukončená
20/12Peněžní prostředky státu poskytované na programy protidrogové politikyneukončená
20/13Investiční pobídkyneukončená
20/14Podpora využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci z operačního programu Doprava 2014–2020neukončená
20/15Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Kancelář veřejného ochránce práv za rok 2019, účetní závěrka Kanceláře veřejného ochránce práv za rok 2019 a údaje předkládané Kanceláří veřejného ochránce práv pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019neukončená
20/16Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní památkový ústavneukončená
20/17Projekty a aktivity k zajištění modernizace veřejné správy a k optimalizaci výkonu vybraných agendneukončená
20/18Peněžní prostředky Evropské unie určené k plnění národních cílů strategie Evropa 2020neukončená
20/19Opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporámneukončená
20/20Peněžní prostředky operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost poskytované malým a středním podnikatelům na poradenství, marketing a vzděláváníneukončená
20/21Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Generální finanční ředitelstvíneukončená
20/22Peněžní prostředky státu na investice v oblasti sociálních služebneukončená
20/23Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na potravinovou pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinamineukončená
20/24Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republikyneukončená
20/25Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo spravedlnosti za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem spravedlnosti pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020neukončená
20/26Účetní závěrka Úřadu práce České republiky za rok 2020, údaje předkládané Úřadem práce České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020neukončená
20/27Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborůneukončená
20/28Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnostineukončená
20/29Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Vojenského zpravodajství České republikyneukončená
20/30Vybraný majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcíneukončená
20/31Správa silniční daně neukončená

Poslední aktualizace databáze: 30.3.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky