Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2021

Rok: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
21/01Vybraný majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcíneukončená
21/02Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany v rámci plnění úkolů Vojenského historického ústavu Praha neukončená
21/03Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavbyneukončená
21/04Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Správa státních hmotných rezervneukončená
21/05Peněžní prostředky státu vynakládané na Integrovaný informační systém Státní pokladny neukončená
21/06Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpadyneukončená
21/07Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvojneukončená
21/08Peněžní prostředky vynakládané na podporu sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programuneukončená
21/09Peněžní prostředky vynakládané na projekty návštěvnické infrastruktury související s ochranou přírodyneukončená
21/10Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva kulturyneukončená
21/11Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)zrušená
21/12Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo financíneukončená
21/13Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž má právo hospodařit ČPP Transgas, s.p.neukončená
21/14Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictvíneukončená
21/15Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci zemědělských produktů a potravinneukončená
21/16Peněžní prostředky státu vynakládané na účelovou podporu výzkumu a vývoje v kapitole Ministerstva kulturyneukončená
21/17Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péčeneukončená
21/18Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zahraničních věcí za rok 2020, účetnictví Ministerstva zahraničních věcí za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem zahraničních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020neukončená
21/19Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem obrany na pořizování, skladování a vyřazování střeliva a municeneukončená
21/20Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na informační systém ESF 2014+neukončená
21/21Peněžní prostředky státu vynakládané na systém ochrany měkkých cílůneukončená
21/22Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na podporu sociálních podniků neukončená
21/23Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízeníneukončená
21/24Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za rok 2021, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2021 a údaje předkládané Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021neukončená
21/25Účetní závěrka České rozvojové agentury za rok 2020 a údaje předkládané Českou rozvojovou agenturou pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020neukončená
21/26Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž má právo hospodařit Státní tiskárna cenin, státní podnikzrušená
21/27Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo vnitra za rok 2021, účetnictví Ministerstva vnitra za rok 2021 a údaje předkládané Ministerstvem vnitra pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021neukončená
21/28Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnostineukončená
21/29Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politikyneukončená
21/30Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na účelovou podporu průmyslového výzkumu, vývoje a inovací v rámci národních programů v gesci Ministerstva průmyslu a obchoduneukončená
21/31Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na projekt Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČRneukončená
21/32Plnění příjmů státního rozpočtu v souvislosti se zavedením kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb zrušená
21/33Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané v resortu Ministerstva zemědělství na podporu zpracování zemědělských produktůneukončená
21/34Peněžní prostředky státu z daně silniční a správa této daněneukončená
21/35Peněžní prostředky na informační podporu protiepidemických činnostíneukončená
21/36Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratíneukončená
21/37Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na modernizaci dálnice D1neukončená
21/38Peněžní prostředky státu vynakládané na odškodňováníneukončená

Poslední aktualizace databáze: 21.9.2021. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky