Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2019

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
19/01Peněžní prostředky vynaložené na technickou pomoc z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostukončená publikovaná
19/02Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generálního ředitelství celukončená publikovaná
19/03Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva kultury za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018ukončená publikovaná
19/04Podpora protipovodňových opatření neukončená
19/05Peněžní prostředky státu poskytované mezinárodním organizacím a další související výdajeneukončená
19/06Peněžní prostředky poskytované k zajištění vzdělávání pracovníků ve zdravotnictvíneukončená
19/07Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Vězeňská služba České republikyneukončená
19/08Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva dopravy za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018neukončená
19/09Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republikyneukončená
19/10Opravy a údržba silničních mostůneukončená
19/11Podpora bezpečnostního výzkumu poskytovaná z rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitraneukončená
19/12Prostředky vybírané na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povoláníneukončená
19/13Obrněná technika Armády České republikyneukončená
19/14Zavedení elektronické identifikace a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správyneukončená
19/15Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu poskytovaná z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostneukončená
19/16Rekonstrukce a revitalizace osobních nádražíneukončená
19/17Peněžní prostředky státu poskytnuté na účelovou podporu zdravotnického výzkumu z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictvíneukončená
19/18Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.neukončená
19/19Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žákůneukončená
19/20Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených silneukončená
19/21Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018 neukončená
19/22Peněžní prostředky státu určené na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitáchneukončená
19/23Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let a politiky pozitivního stárnutí z operačního programu Zaměstnanostneukončená
19/24Hospodaření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu po jeho transformacineukončená
19/25Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Správa úložišť radioaktivních odpadůneukončená
19/26Budování kybernetické bezpečnosti eGovernmentu České republiky neukončená
19/27Správa pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanostizrušená
19/28Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyneukončená
19/29Účetní závěrka České správy sociálního zabezpečení za rok 2019 a údaje, které jsou Českou správou sociálního zabezpečení předkládány jako podklad pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019neukončená
19/30Uplatňování principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v praxi veřejného nakupování u vybraných organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictvíneukončená
19/31Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019, účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019 a údaje předkládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019neukončená
19/32Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízenízrušená
19/33Vybraný majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republikyneukončená
19/34Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financíneukončená

Poslední aktualizace databáze: 6.1.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky