Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2007

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
07/01Automobilní a speciální mobilní technika Hasičského záchranného sboru České republikyukončená publikovaná
07/02Finanční prostředky v oblasti ochrany ovzdušíukončená publikovaná
07/03Hospodaření státního podniku LOM PRAHA a výdaje Ministerstva obrany na realizaci zakázek zadaných státnímu podnikuukončená publikovaná
07/04Finanční prostředky určené na vybrané akce programů výstavby a obnovy pozemních komunikacíukončená publikovaná
07/05Finanční prostředky určené na operační program „Průmysl a podnikání“ukončená publikovaná
07/06Finanční prostředky určené na realizaci aktivní politiky zaměstnanostiukončená publikovaná
07/07Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unieukončená publikovaná
07/08Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky poskytnutými Státnímu úřadu inspekce práceukončená publikovaná
07/09Hospodaření školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivněvýchovnou péčiukončená publikovaná
07/10Prostředky státního rozpočtu poskytnuté na „Program reprodukce investičního majetku v působnosti Ministerstva kultury“ukončená publikovaná
07/11Finanční prostředky určené na realizaci „Společné zemědělské politiky“ – přímé platbyukončená publikovaná
07/12Finanční prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na pořízení a fungování informačních systémů pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie a Fondu soudržnostiukončená publikovaná
07/13Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ukončená publikovaná
07/14Nemovitý majetek, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obranyukončená publikovaná
07/15Půjčky a návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu a státních finančních aktivukončená publikovaná
07/16Finanční prostředky státního rozpočtu určené pro vytváření, obnovu a provozování informačních systémů a komunikačních technologií v resortu Ministerstva životního prostředíukončená publikovaná
07/17Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost vybraných organizací podporujících oblast tělovýchovy a sportu v České republiceukončená publikovaná
07/18Prostředky státního rozpočtu vynaložené na „Program sociální prevence a prevence kriminality“ukončená publikovaná
07/19Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na vybrané investiční akce Vězeňské služby České republikyukončená publikovaná
07/20Majetek státu, k němuž má právo hospodaření státní podnik Česká poštaukončená publikovaná
07/21Majetek státu a peněžní prostředky státního rozpočtu určené na protivzdušnou obranu státuukončená publikovaná
07/22Výstavba „Justičního areálu v Brně“ukončená publikovaná
07/23Finanční prostředky určené v rámci „Společného regionálního operačního programu“ na rozvoj cestovního ruchu a na regeneraci a revitalizaci vybraných městukončená publikovaná
07/24Finanční prostředky poskytnuté veřejným vysokým školám s uměleckým zaměřenímukončená publikovaná
07/25Finanční prostředky určené na zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujícíchukončená publikovaná
07/26Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy“ukončená publikovaná
07/27Prostředky státního rozpočtu poskytnuté v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republiceukončená publikovaná
07/28Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Rada pro rozhlasové a televizní vysíláníukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky