Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 1994

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
94/01Kontrola nakládání s prostředky státního rozpočtu na realizaci aktivní politiky zaměstnanostiukončená publikovaná
94/02Hospodaření s prostředky státního rozpočtu 1993 na Program regenerace městských památkových rezervací a zónukončená publikovaná
94/03Kontrola převodu majetku z bývalé kapitoly Generální prokuratura ČR do kapitoly Ministerstvo spravedlnostiukončená publikovaná
94/04Kontrola nakládání se státním majetkem, kterým je v současnosti hotel Arnikaukončená publikovaná
94/05Kontrola nakládání s finančními prostředky u správce rozpočtové kapitoly na Státním úřadě pro jadernou bezpečnostukončená publikovaná
94/06Privatizace státních a školních statkůukončená publikovaná
94/07Kontrola použití individuální dotace v roce 1993 na výstavbu Obchodní akademie pro tělesně postižené v Janských Lázníchukončená publikovaná
94/08Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu u hygienických stanic v působnosti okresních úřadů a Ministerstva zdravotnictvíukončená publikovaná
94/09Hospodaření s rozpočtovými prostředky přidělenými v roce 1993 Ministerstvu zemědělství a vybraným rozpočtovým organizacím v jeho působnosti a dále vybraným příjemcům dotací do agrárně-potravinářského komplexuukončená publikovaná
94/10Hospodaření kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřadukončená publikovaná
94/11Hospodaření se státními dotacemi poskytovanými uranovým dolůmukončená publikovaná
94/12Kontrola výběru daně z přidané hodnoty a spotřebních daníukončená publikovaná
94/13Použití finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v letech 1992 – 1993 na ozdravení životního prostředí v severomoravském regionuukončená publikovaná
94/14Hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva vnitra ČR a bývalého Federálního ministerstva vnitraukončená publikovaná
94/15Využití finančních prostředků poskytnutých v roce 1993 z Fondu národního majetku ČR a státního rozpočtu Českomoravské záruční a rozvojové bance na podporu podnikáníukončená publikovaná
94/16Hospodaření zdravotnických zařízení v působnosti Ministerstva zdravotnictví, okresních, magistrátních, městských a obvodních úřadů a jejich privatizaceukončená publikovaná
94/17Kontrola formy transformace přímého úvěru České národní banky státu (státního rozpočtu) emisemi státních dluhopisůukončená publikovaná
94/18Hospodaření s prostředky státního rozpočtu v zařízeních sociální péče pro tělesně a mentálně postiženou mládežukončená publikovaná
94/19Kontrola nakládání a hospodaření Pozemkového fondu ČR s majetkem státuukončená publikovaná
94/20Kontrola použití individuální dotace na výstavbu Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzniukončená publikovaná
94/21Kontrola nakládání s prostředky státního rozpočtu poskytovanými na státní účast při snižování spotřeby paliv a energie v obytných budovách a bytech v ČRukončená publikovaná
94/22Kontrola nakládání s finančními prostředky na rekonstrukci Veletržního paláceukončená publikovaná
94/23Hospodaření kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správaukončená publikovaná
94/24Využívání prostředků z rezervy státního rozpočtu na podporu vývozu a hospodaření s dotacemi poskytnutými EGAP, a. s.ukončená publikovaná
94/25Hospodaření s prostředky státního rozpočtu, které byly uvolněny na činnost soukromých školukončená publikovaná
94/26Kontrola daně z příjmů právnických osobukončená publikovaná
94/27Hospodaření s. p. Mlékárna Hradec Králové v období let 1991 – 1993, nakládání s majetkem před privatizacíukončená publikovaná
94/28Plnění příjmové položky státního rozpočtu v souvislosti s platbami dle celního zákonaukončená publikovaná
94/29Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vyčleněnými na dávky sociální péče poskytované občanům z důvodu zdravotního postiženíukončená publikovaná
94/30Hospodaření se státním majetkem ve správě AGM (Agentury mladých) Praha v období mezi převzetím do vlastnictví státu a mezi transformací na obchodní společnostukončená publikovaná
94/31Hospodaření se státním majetkem, se kterým nakládá s. r. o. JUNIAukončená publikovaná
94/32Hospodaření se státním majetkem ve správě CKM Praha v období mezi převzetím do vlastnictví státu a mezi transformací na obchodní společnostukončená publikovaná
94/33Kontrola správnosti realizace privatizačních projektů a prodeje akcií a. s. Čokoládovny Partners B. V. Fondem národního majetku ČR, vzniklé transformací s. p. Čokoládovny Prahaukončená publikovaná
94/34Využití finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých formou systémových dotací na ekologii a vodohospodářské investice Magistrátnímu úřadu hl. m. Prahyukončená publikovaná
94/35Hospodaření se státním majetkem v rezortu zemědělství ČR, zejména s ohledem na pronájem budovy Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze-Řepíchukončená publikovaná
94/36Hospodaření Armády České republiky se svěřeným majetkem státu a prostředky státního rozpočtuukončená publikovaná
94/37Hospodaření s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu kapitoly 327 – Ministerstvo dopravy na rok 1994ukončená publikovaná
94/38Převody finančních prostředků z hospodářské činnosti organizací v rezortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtových příjmů a výdajůukončená publikovaná
94/39Hospodaření s prostředky státního rozpočtu ve vybraných položkách kapitoly Ministerstvo zahraničních věcíukončená publikovaná
94/40Hospodaření Státního fondu kultury České republikyukončená publikovaná
94/41Hospodaření a privatizace vybraných státních zemědělských podniků a jejich právních nástupcůukončená publikovaná
94/42Hospodaření s prostředky kapitoly státního rozpočtu Správa státních hmotných rezervukončená publikovaná
94/43Hospodaření zdravotnických zařízení v působnosti Okresního úřadu Jablonec nad Nisou a jejich privatizaceukončená publikovaná
94/44Poskytnutí státní záruky za úvěr pro České energetické závody – Jadernou elektrárnu Temelín a hospodaření s finančními prostředky tímto úvěrem získanýmiukončená publikovaná
94/45Hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly 322 – Ministerstvo průmyslu a obchoduukončená publikovaná
94/46Privatizace Státního rybářství Třeboň, s. p.ukončená publikovaná
94/47Hospodaření s prostředky státního rozpočtu v domovech důchodců a s účelovými dotacemi poskytnutými ze státního rozpočtu příjemcům na domy s pečovatelskou službouukončená publikovaná
94/48Hospodaření se státním majetkem ve správě EKOS, JUNIOR centrum, Mladá fronta a Stavocentral v období od vzniku vlastnictví státu do období transformace na obchodní společnosti ukončená publikovaná
94/49Nakládání se státním majetkem, kterým jsou v současnosti objekty bývalého rekreačního střediska ÚV KSČ Orlík-Vystrkovukončená publikovaná
94/50Hospodaření Fondu dětí a mládeže se státním majetkem ukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky