Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2017

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
17/01Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu a obnovu kulturních památekukončená publikovaná
17/02Podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňováníukončená publikovaná
17/03Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu zdravotnictvíukončená publikovaná
17/04Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizacíukončená publikovaná
17/05Výstavba, modernizace a rekonstrukce dálnicukončená publikovaná
17/06Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictvíukončená publikovaná
17/07Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie České republikyukončená publikovaná
17/08Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016ukončená publikovaná
17/09Akce stavebního charakteru prováděné za účelem oprav, modernizace a rozvoje sítě silnic II. a III. tříd na území vybraných krajů, spolufinancované z prostředků Evropské unie a národních zdrojůukončená publikovaná
17/10Pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republikyukončená publikovaná
17/11Výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní bankyukončená publikovaná
17/12Správa daně z přidané hodnotyukončená publikovaná
17/13Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Státní zdravotní ústavukončená publikovaná
17/14Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní ústav duševního zdravíukončená publikovaná
17/15Peněžní prostředky státu na výzkum, vývoj a inovaceukončená publikovaná
17/16Program péče o národní kulturní pokladukončená publikovaná
17/17Peněžní prostředky státu poskytované na podporu práce s dětmi a mládežíukončená publikovaná
17/18Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva životního prostředí za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem životního prostředí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016ukončená publikovaná
17/19Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnostiukončená publikovaná
17/20Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Fond dalšího vzděláváníukončená publikovaná
17/21Správa daně z příjmů právnických osobukončená publikovaná
17/22Realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva práce a sociálních věcíukončená publikovaná
17/23Opatření ke zvyšování energetické účinnosti realizovaná v rámci prioritní osy 3 operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020ukončená publikovaná
17/24Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadáváníukončená publikovaná
17/25Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norskaukončená publikovaná
17/26Peněžní prostředky určené na opatření Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020ukončená publikovaná
17/27Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Česká poštaukončená publikovaná
17/28Účetní závěrka Ministerstva financí za rok 2017zrušená
17/29Majetek a prostředky určené na zajištění činnosti Bezpečnostní informační službynepublikovaná dle zákona
17/30Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva obrany za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem obrany pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017ukončená publikovaná
17/31Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zemědělství za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem zemědělství pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017ukončená publikovaná
17/32Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státuukončená publikovaná
17/33Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujícíchukončená publikovaná
17/34Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtuukončená publikovaná
17/35Pořízení a obnova železničních kolejových vozidelukončená publikovaná
17/36Účetní reforma v oblasti veřejných financíukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky