Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2024

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
24/01Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu a rekonstrukce komunikací pro pěšíneukončená
24/02Majetek státu a peněžní prostředky určené na zajištění činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informaceneukončená
24/03Peněžní prostředky určené na zpřístupnění digitálních dokumentů a elektronických informačních zdrojů v síti knihoven ČRneukončená
24/04Peněžní prostředky vynaložené Ministerstvem vnitra na projekt Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)neukončená
24/05Peněžní prostředky vynaložené v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagací operačních programů a projektů realizovaných v programovém období 2014–2020neukončená
24/06Peněžní prostředky Modernizačního fondu určené na podporu obnovitelných zdrojů energieneukončená
24/07Peněžní prostředky vynakládané na vznik a rozvoj digitálních technických map včetně souvisejících informačních systémůneukončená
24/08Peněžní prostředky vynaložené na činnost resortních sportovních center Ministerstva vnitra a Ministerstva obranyneukončená
24/09Peněžní prostředky určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnicneukončená
24/10Peněžní prostředky určené na podporu infrastruktury regionálních sociálních služebneukončená
24/11Peněžní prostředky určené na kontrolní vážení vozidel na dálnicích a silnicích I. třídy a příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury z pokut uložených v souvislosti s kontrolním vážením vozidelneukončená
24/12Peněžní prostředky vynaložené Ministerstvem obrany na výcviková zařízení Armády České republikyneukončená
24/13Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých školneukončená
24/14Peněžní prostředky vybírané v oblasti nelegálního zaměstnáváníneukončená
24/15Majetek a peněžní prostředky, se kterými je příslušný hospodařit Energetický regulační úřadneukončená
24/16Peněžní prostředky určené na podporu lesnictvíneukončená
24/17Peněžní prostředky určené na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím rozpočtových kapitol Grantová agentura České republiky a Technologická agentura České republikyneukončená
24/18Peněžní prostředky určené na rozvoj a provoz odpočívek na dálnicích a příjmy Ředitelství silnic a dálnic ČR z pronájmu odpočívekneukončená
24/19Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2024, účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2024 a údaje předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2024neukončená
24/20Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2024, účetní závěrka Ministerstva kultury za rok 2024 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2024neukončená
24/21Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými mají právo hospodařit vybrané státní podniky v likvidaci v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělstvíneukončená
24/22Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Národní sportovní agentura za rok 2024, účetní závěrka Národní sportovní agentury za rok 2024 a údaje předkládané Národní sportovní agenturou pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2024neukončená
24/23Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad za rok 2024, účetní závěrka Českého telekomunikačního úřadu za rok 2024 a údaje předkládané Českým telekomunikačním úřadem pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2024neukončená
24/24Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem průmyslu a obchodu na podporu zvyšování energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energieneukončená
24/25Majetek a peněžní prostředky, se kterými je příslušný hospodařit Státní ústav pro kontrolu léčivneukončená
24/26Peněžní prostředky související s informační podporou vízových služeb a dalších konzulárních činnostíneukončená
24/27Peněžní prostředky vynaložené Ministerstvem obrany na protivzdušnou obranuneukončená
24/28Peněžní prostředky vynakládané v souvislosti s profesionalizací a zvyšováním kvality státní služby a výkonu státní správyneukončená
24/29Peněžní prostředky určené na informačně-poradenskou podporu účasti českých výzkumných týmů v rámcových výzkumných programech Horizont 2020 a Horizont Evropaneukončená
24/30Peněžní prostředky určené na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – program DOPRAVA 2020+neukončená
24/31Správa soudních poplatků a vymáhání justičních pohledávekneukončená
24/32Vybraný majetek státu a peněžní prostředky, se kterými je příslušný hospodařit Úřad práce České republikyneukončená

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky