Nejčastější dotazy

Upozornění - podvodné telefonáty!

Podvodníci se po telefonu vydávají za zaměstnance NKÚ, buďte obezřetní!


Koho může NKÚ kontrolovat?

Subjekt Ano/ne
Akciové společnosti veřejné NE
ČNB ANO
Fondy (ustanovené ze zákona) ANO
Kraje NE
Obce, městské části NE
Organizační složky státu ANO
Příspěvkové organizace samosprávy NE
Příspěvkové organizace ústřední ANO
Příspěvkové organizace veřejné ANO
Společnosti s ručením omezeným obecní NE
Správa železniční dopravní cesty ANO
Státní podniky ANO
Svazky obcí NE
Veřejné výzkumné instituce ANO
Veřejnoprávní média (ČTK, ČT, ČRo) NE
Vysoké školy NE
Zdravotní pojišťovny ANO

Kromě výše jmenovaných může NKÚ kontrolovat také příjemce dotací z EU nebo dotací ze státního rozpočtu.


Kam se obrátit v případě

Dotaz Kam se obrátit
Hospodaření obcí se svěřeným majetkem, postup obcí ve výkonu pravomocí atd. Výkon samostatné působnosti obcí kontroluje Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz). Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí přísluší krajskému úřadu. Přezkoumání hospodaření obcí, resp. územních celků, podléhá Ministerstvu financí.
Chybné vyúčtování za plyn, elektřinu, teplo Nejprve reklamujte u dodavatele služeb. Pokud je reklamace zamítnuta, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad (www.eru.cz).
Chybné vyúčtování za telefon Nejprve reklamujte u poskytovatele služeb. Pokud je reklamace zamítnuta, můžete se obrátit na Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz).
Chybné vyúčtování za vodu, reklamace kvality vody Chybné vyúčtování reklamujte u provozovatele vodovodu (město, obec). S reklamací na kvalitu vody se nejprve obraťte na provozovatele, případně na Ministerstvo zdravotnictví (www.mzcr.cz).
Kontrola kvality a hygieny potravin Jakost, podmínky prodeje a skladování zboží kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (www.szpi.cz). Ochranu spotřebitele před závadnými produkty živočišného původu zajišťuje Státní veterinární správa (www.svscr.cz).
Pracovně-právní vztahy (zaměstnanec vs. zaměstnavatel), protiprávní jednání zaměstnavatele atd. Kontrolním orgánem pracovních vztahů a pracovních podmínek vč. bezpečnosti práce je Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz), další působnost mají úřady práce, resp. Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Reklamace zboží, chybný postup obchodníka, padělané zboží atd. Prodej zboží a poskytování služeb kontroluje Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

tisk stránky