Stanoviska NKÚ ke státnímu rozpočtu

Nejvyšší kontrolní úřad vydává každý rok stanovisko ke zprávě o plnění státního rozpočtu ČR a stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu ČR za daný rok.

Ve stanovisku k plnění státního rozpočtu ČR se NKÚ z pozice nezávislého kontrolního orgánu vyjadřuje k tomu, jakým způsobem stát prvních šest měsíců daného roku spravoval státní rozpočet.

Ve stanovisku k návrhu státního závěrečného účtu ČR hodnotí NKÚ vývoj ekonomické situace v zemi a výsledky hospodaření státu za celý rok. Prověřuje také, jestli návrh státního závěrečného účtu obsahuje všechny povinné informace a zda při jeho sestavování nedošlo k chybám. NKÚ opírá své stanovisko o výsledky vlastních kontrol a analýz. Toto stanovisko NKÚ překládá poslanecké sněmovně do čtyř měsíců od chvíle, kdy vláda předložila návrh státního závěrečného účtu poslanecké sněmovně.


Stanoviska ke stažení: