Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2015

Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
15/01Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizacíukončená publikovaná
15/02Peněžní prostředky státu poskytované na podporu úspor energieukončená publikovaná
15/03Peněžní prostředky určené na projekty elektronizace veřejné správy v gesci Ministerstva vnitraukončená publikovaná
15/04Peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015ukončená publikovaná
15/05Majetkové účasti státu v obchodních společnostechukončená publikovaná
15/06Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování operačních programů z hlediska udržitelnosti projektůukončená publikovaná
15/07Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za rok 2014, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2014 a údaje předkládané Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2014ukončená publikovaná
15/08Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu, jež jsou součástí Hasičského záchranného sboru České republikyukončená publikovaná
15/09Peněžní prostředky vynakládané na podporu vzdělávání a na poradenství a propagaci v resortu Ministerstva zemědělstvíukončená publikovaná
15/10Peněžní prostředky vynakládané na Národní infrastrukturu pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup komodit jeho prostřednictvímukončená publikovaná
15/11Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované na zahraniční rozvojovou spolupráciukončená publikovaná
15/12Hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva průmyslu a obchoduukončená publikovaná
15/13Státní dluh a výdaje na jeho financováníukončená publikovaná
15/14Peněžní prostředky určené na modernizaci III. a IV. tranzitního železničního koridoruukončená publikovaná
15/15Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darovánímukončená publikovaná
15/16Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva spravedlnostiukončená publikovaná
15/17Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtůukončená publikovaná
15/18Peněžní prostředky určené na podporu bydleníukončená publikovaná
15/19Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2014, účetní závěrka Ministerstva kultury za rok 2014 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2014ukončená publikovaná
15/20Investiční pobídky jako nástroj aktivní politiky zaměstnanostiukončená publikovaná
15/21Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařoviceukončená publikovaná
15/22Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou službu v drážní osobní dopravěukončená publikovaná
15/23Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií Ministerstva dopravyukončená publikovaná
15/24Peněžní prostředky určené k naplňování cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unieukončená publikovaná
15/25Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcíukončená publikovaná
15/26Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagací operačních programů a projektů realizovaných v programovém období 2007–2013 ukončená publikovaná
15/27Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Technologická agentura České republikyukončená publikovaná
15/28Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní fond kinematografieukončená publikovaná
15/29Peněžní prostředky určené na výstavbu dálnice D8ukončená publikovaná
15/30Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitraukončená publikovaná
15/31Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetkuukončená publikovaná
15/32Účetní závěrka Ministerstva vnitra k 31. 12. 2014ukončená publikovaná
15/33Správa spotřebních daníukončená publikovaná
15/34Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstevukončená publikovaná
15/35Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2015, účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2015 a údaje předkládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2015ukončená publikovaná
15/36Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s přípravou a konáním volebukončená publikovaná
15/37Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leaderzrušená
15/38Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízeníukončená publikovaná
15/39Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit organizační složky státu Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složekukončená publikovaná
15/40Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních kulturních zařízeníukončená publikovaná

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky