Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu v roce 2015


Pokud jde o prodej majetku státu, NKÚ v roce 2015

  • zveřejnil na svých webových stránkách nabídku k prodeji chaty Koruna, ke které měl právo hospodaření. Prodej nebyl pro nezájem realizován a právo hospodaření bylo bezúplatně převedeno na ÚZSVM usnesením vlády.

Pokud jde o pronájem majetku státu, NKÚ v roce 2015

  • nezveřejnil na svých webových stránkách smlouvu o pronájmu části svého pozemku na Ortenově náměstí v Praze 7 - Holešovice, uzavřenou za úplatu se spolkem Prazelenina, za účelem provozování tzv. komunitní zahrady. Důvodem nezveřejnění bylo to, že smluvní nájemné nepřevýšilo částku 50 000,- Kč.

tisk stránky