Seznam poradců a poradních orgánů v roce 2021


Nejvyšší kontrolní úřad měl v roce 2021 obsazeno pracovní místo poradce prezidenta úřadu, kterým byla Mgr. Bc. Olga Málková.

Nejvyšší kontrolní úřad měl v kalendářním roce 2021 uzavřenou smlouvu o poskytování poradenských služeb s následujícími externími subjekty:

 • JUDr. Jaromír Kovařík, ČAK 01657, smlouva o poskytování právní pomoci (zejména pro oblast kontrolní činnosti),
 • JUDr. Věra Bognárová, ČAK 01696, smlouva o poskytování právních služeb v oblasti pracovního práva,
 • Mgr. Jan Dáňa, ČAK 09643, smlouva o poskytování právních služeb (administrace veřejných zakázek pro výstavbu sídla NKÚ),
 • Mgr. Lukáš Kohout, IČO 73611018, ČAK 13980, příkazní smlouva o poskytování poradenských služeb zejména v oblasti práva veřejných zakázek a práva občanského,
 • Ing. Petr Zahradník, MSc., IČO 67418317, příkazní smlouva o poskytování poradenských služeb v oblasti ekonomického modelování,
 • DPPartners s.r.o., IČO 08166161, příkazní smlouva o poskytování právních služeb (v souvislosti s výstavbou sídla NKÚ),
 • PM6 s.r.o., IČO 28903200, PM6 s.r.o., IČO 28903200, smlouva o poskytování konzultačních služeb (v souvislosti s výstavbou sídla NKÚ),
 • K4 a.s., IČO 60734396, smlouva o poskytování služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (v souvislosti s výstavbou sídla NKÚ),
 • Masák Partner s.r.o., IČO 27086631, generální projektant stavby sídla NKÚ,
 • CERAP s.r.o., IČO 07819480, příkazní smlouva o poskytování poradenských služeb zejména v oblasti práva veřejných zakázek a práva občanského.

Nejvyšší kontrolní úřad měl v roce 2021 podle Směrnice prezidenta č. 66 ze dne 30. března 2007, kterou se zřizuje rozkladová komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a upravují podmínky pro řízení o rozkladu, jmenovanou rozkladovou komisi, jejímiž členy jsou čtyři zaměstnanci NKÚ a následující externí členové.

 • JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.,
 • JUDr. Jan Kněžínek Ph.D.,
 • JUDr. František Korbel, Ph.D.,
 • JUDr. Jaromír Kovařík.

Rozkladová komise se od svého zřízení nesešla.

tisk stránky