Seznam poradců a poradních orgánů v roce 2019


 1. Nejvyšší kontrolní úřad měl v roce 2019 obsazeno pracovní místo poradce prezidenta úřadu od 14. ledna 2019. Tímto poradcem byla Mgr. Bc. Olga Málková.
 2. Nejvyšší kontrolní úřad měl v kalendářním roce 2019 uzavřenou smlouvu o poskytování poradenských služeb s následujícími externími subjekty:
  • JUDr. Jaromír Kovařík, ČAK 01657, smlouva o poskytování právní pomoci (zejména pro oblast kontrolní činnosti),
  • JUDr. Věra Bognárová, ČAK 01696, smlouva o poskytování právních služeb v oblasti pracovního práva,
  • Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, ČAK 12455, smlouva o poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek,
  • JUDr. Irena Holcová, ČAK 03181, smlouva o poskytování právních služeb (problematika autorských práv),
  • Mgr. Petr Lupač, Ph.D., příkazní smlouva na poskytování konzultační a poradenské činnosti ve věci dotazníkového šetření v základních a středních školách,
  • Mgr. Jan Dáňa, ČAK 09643, smlouva o poskytování právních služeb (administrace veřejných zakázek pro výstavbu sídla NKÚ),
  • Mgr. Lukáš Kohout, IČO 73611018, ČAK 13980, příkazní smlouva o poskytování poradenských služeb zejména v oblasti práva veřejných zakázek a práva občanského,
  • Tercier s.r.o., IČO 61063207, smlouva o poskytování konzultačních a poradenských služeb ve věci veřejných zakázek – smlouva ukončena dohodou k 1. únoru 2019, právně neúčinná od 11. února 2019,
  • PM6 s.r.o., IČO 28903200, smlouva o poskytnutí konzultačních služeb (v souvislosti s výstavbou sídla NKÚ),
  • K4 a.s., IČO 60734396, smlouva o poskytování služeb koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (v souvislosti s výstavbou sídla NKÚ),
  • ČVUT Fakulta stavební, katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, smlouva o poskytování poradenství ve věci investičního záměru výstavby sídla NKÚ,
  • Masák Partner s.r.o., IČO 27086631, generální projektant stavby sídla NKÚ,
  • CERAP s.r.o., IČO 07819480, příkazní smlouva o poskytování poradenských služeb zejména v oblasti práva veřejných zakázek a práva občanského.
 3. Nejvyšší kontrolní úřad měl v roce 2019 podle Směrnice prezidenta č. 66 ze dne 30. března 2007, kterou se zřizuje rozkladová komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a upravují podmínky pro řízení o rozkladu, jmenovanou rozkladovou komisi, jejímiž členy jsou čtyři zaměstnanci NKÚ a následující externí členové.
  • JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.,
  • JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.,
  • JUDr. František Korbel, Ph.D.,
  • JUDr. Jaromír Kovařík.

Rozkladová komise se od svého zřízení nesešla.

tisk stránky