Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu v roce 2018


NKÚ v roce 2018 nerealizoval žádný prodej majetku státu v objemu vyšším než 50 000,-Kč.

NKÚ v roce 2018 nerealizoval žádný pronájem majetku státu v objemu vyšším než 50 000,-Kč.

tisk stránky