Seznam poradců a poradních orgánů v roce 2015


Nejvyšší kontrolní úřad neměl v kalendářním roce 2015 obsazeno pracovní místo poradce.


Nejvyšší kontrolní úřad měl v kalendářním roce 2015 uzavřenou smlouvu o poskytování poradenských služeb s následujícími externími subjekty:

 • JUDr. Jaromír Kovařík, advokát, ČAK 01657, smlouva o poskytování právní pomoci (zejména pro oblast kontrolní činnosti),
 • JUDr. Věra Bognárová, ČAK 01696, smlouva o poskytování právních služeb v oblasti pracovního práva,
 • Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., ČAK 12455, smlouva o poskytování právních služeb především ve věci veřejných zakázek,
 • Doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D., smlouva o poskytování poradenských služeb ve věci detekce rizik nehospodárnosti veřejných zakázek,
 • Tercier s.r.o., IČO 61063207, smlouva o poskytování konzultačních a poradenských služeb ve věci veřejných zakázek,
 • IBM Česká republika, IČO 14890992, smlouva o poskytování podpory a údržby informačního systému SAP (mySAP.com).


Nejvyšší kontrolní úřad měl v roce 2015 podle Směrnice prezidenta č. 66 ze dne 30. března 2007 jmenovanou rozkladovou komisi, jejímiž členy a tajemníkem jsou čtyři zaměstnanci NKÚ a následující externí členové (od svého zřízení nebyla komise svolána):

 • JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.,
 • JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.,
 • Mgr. František Korbel, Ph.D.,
 • JUDr. Jaromír Kovařík.


Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2015 zřídil Rozhodnutím prezidenta ze dne 2. června 2015 pracovní komisi pro výstavbu sídla NKÚ (stále aktivní), jejímiž členy je 11 zaměstnanců NKÚ a čtyři externí členové:

 • Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D., smlouva o poradenské a konzultační činnosti (v souvislosti s přípravou výstavby sídla NKÚ),
 • Doc. Ing. Aleš Tomek, CSc., smlouva o poradenské a konzultační činnosti (v souvislosti s přípravou výstavby sídla NKÚ),
 • JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA, ČAK 3847, smlouva na poradenské a konzultační činnosti (v souvislosti s přípravou výstavby sídla NKÚ),
 • Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., ČAK 71470271, smlouva o poskytování právních služeb (v souvislosti s přípravou výstavby sídla NKÚ).

tisk stránky