Seznam poradců a poradních orgánů v roce 2016


Nejvyšší kontrolní úřad na sklonku roku 2016 obsadil pracovní místo poradce prezidenta. Dne 7. listopadu 2016 na toto místo nastoupil Ing. Jan Kinšt.

Nejvyšší kontrolní úřad měl v kalendářním roce 2016 uzavřenou smlouvu o poskytování poradenských služeb s následujícími externími subjekty:

 • JUDr. Irena Holcová, ČAK 03181, smlouva o poskytování právních služeb (problematika autorských práv),
 • JUDr. Jaromír Kovařík, ČAK 01657, smlouva o poskytování právní pomoci (zejména pro oblast kontrolní činnosti),
 • JUDr. Věra Bognárová, ČAK 01696, smlouva o poskytování právních služeb v oblasti pracovního práva,
 • Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., ČAK 12455, smlouva o poskytování právních služeb (oblast veřejných zakázek),
 • Tercier, spol. s r.o., IČO 61063207, smlouva o poskytování konzultačních a poradenských služeb ve věci veřejných zakázek,
 • Doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D., smlouva o poskytnutí oponentního stanoviska v rámci certifikace metodiky projektu „TD020099 Empirické modely manipulace s veřejnými zakázkami: Evidence z České republiky (2014-2015, TA0/TD)“
 • IBM Česká republika, IČO 14890992, smlouva o poskytování podpory a údržby informačního systému SAP (mySAP.com),
 • INVIN s.r.o., IČO 29211751, smlouva na poskytování poradenských a konzultačních služeb,
 • ČVUT Fakulta stavební, katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, smlouva o poskytování poradenství ve věci investičního záměru výstavby sídla NKÚ.

Nejvyšší kontrolní úřad měl v 2016 podle Směrnice prezidenta č. 66 ze dne 30. března 2007 jmenovanou rozkladovou komisi, jejímiž členy jsou čtyři zaměstnanci úřadu a následující externí členové (od svého zřízení se nesešla):

 • JUDr. Miroslav Růžička,Ph.D.,
 • JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.,
 • Mgr. František Korbel, Ph.D.,
 • JUDr. Jaromír Kovařík.

tisk stránky