XI. kongres EUROSAI v Praze

Logo kongresu EUROSAI 2021

Řídicí rada EUROSAI na svém mimořádném listopadovém zasedání v roce 2020 schválila návrh prezidenta NKÚ rozdělit X. kongres EUROSAI na dvě části.

První část proběhla z důvodu pokračující pandemie online ve dnech 14. a 15. dubna 2021 a zaměřila se na nezbytné administrativní záležitosti vyplývající ze Stanov organizace EUROSAI. Vedoucí správních portfolií EUROSAI a pracovních skupin EUROSAI představily výsledky své tříleté práce.

Důležitým bodem jednání bylo i schválení aktualizovaných finančních pravidel EUROSAI, komunikační strategie organizace a pravidla pro fungování pracovních skupin a řídicích rad EUROSAI.

Na kongresu bylo oficiálně potvrzeno členství nejvyšší kontrolní instituce (SAI) Kosova v EUROSAI, příští předsednictví EUROSAI, kterého se ujme SAI Izraele, a v neposlední řadě byli zvoleni dva noví členové řídicí rady EUROSAI – SAI Spojeného království a SAI Litvy.

Druhá část kongresu se uskutečnila v Praze ve dnech 22. - 24. května 2022 ve formě konference. Během osobního setkání proběhly zbývající plenární zasedání, workshopy a marketplace.

Více informací naleznete na webové stránce kongresu: https://www.eurosai2021.cz/.

tisk stránky