Konference Výbory pro audit


Na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu se 18. ledna 2017 uskutečnila konference na téma „Výbory pro audit.“ Jednalo se již o třetí setkání představitelů hlavních kontrolních a auditních institucí České republiky. V průběhu konference byly pokřtěny dvě nové publikace „Praktická pomůcka pro Výbor pro audit“ a „Zpráva o činnosti Výboru pro audit.“

Na úvod vystoupil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Prezident Kala přivítal přítomné na půdě NKÚ a ocenil tradici vzájemného setkávání a výměny informací. „Cílem dnešní konference je zhodnotit zhruba roční působení Výborů pro audit, které jednak pomáhají kontrolním orgánům společností, a zároveň poskytují praktickou pomoc auditorům,“ řekl Kala.

Poté vystoupil prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem Jiří Nekovář a představil nové publikace, které rada vydala. „Činnost Výborů pro audit by měla být předvídatelná a očekávatelná. Nové publikace tak budou sloužit nejen členům Výborů pro audit, ale i jejich klientům,“ sdělil Nekovář.

Pan Pavel Hollman z České národní banky zdůraznil, že Výbory pro audit jsou významnou součástí kontrolního systému a harmonickým způsobem doplňují externí i interní audit. „Věřím, že nové publikace přispějí k nezávislému postavení Výborů pro audit,“ dodal Hollman. Předseda disciplinární komise výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem Radek Neužil vyjádřil přesvědčení, že nové příručky budou a inspirovat a pomáhat nově vznikajícím Výborům pro audit. Náměstek ministra financí Tomáš Vyhnánek se podělil o zkušenost z výkonu funkce člena Výboru pro audit. On sám už ve své praxi novou publikaci využil.

V následné panelové diskuzi vystoupili prezidentka Komory auditorů ČR Irena Liškařová, prezident Českého institutu interních auditorů Tomáš Pivoňka, Radek Neužil z Rady pro veřejný dohled nad auditem a Tomáš Severa z Ministerstva financí.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Konference Výbory pro audit 2017Konference Výbory pro audit 2017
  • Konference Výbory pro audit 2017Konference Výbory pro audit 2017
  • Konference Výbory pro audit 2017Konference Výbory pro audit 2017