Konference Podvody a forenzní šetření

září 2021, Praha - sídlo NKÚ


Konferenci interních a externích auditorů hostil Nejvyšší kontrolní úřad 23. září již posedmé. Tématem letošního setkání byly podvody, kyberpodvody a jejich forenzní šetření. Konference proběhla ve spolupráci s Ministerstvem financí, Komorou auditorů ČR, Českým institutem interních auditorů a Radou pro veřejný dohled nad auditem.

Téma podvodů a jejich odhalování nabývá na důležitosti zejména v souvislosti s rozvojem technologií a digitalizací firem i veřejné správy. Podvody jsou stále sofistikovanější a lépe organizované. Výměna zkušeností mezi externími a interními auditory proto hraje klíčovou roli nejen při odhalování podvodů, ale také v jejich účinné prevenci. „Nejsme tu proto, abychom přesvědčovali přesvědčené. Cílem tohoto setkání je, abychom společně hledali efektivní nástroje, jak čelit tomuto odvěkému problému,“ uvedl při zahájení konference prezident NKÚ Miloslav Kala.

O tom, jaký měla na boj s podvody dopad pandemie covidu-19, hovořil mimo jiné náměstek ministryně financí pro sekci Finanční řízení a audit Jiří Fojtík. Pandemická situace s sebou přinesla zrychlení elektronizace dat a dalších procesů, což představuje pro auditory novou výzvu, se kterou musí počítat. Tento posun směrem do digitálního světa se odrazí také v auditních metodikách.

Změnám vyvolaným pandemií se věnoval i zástupce komerční sféry Tomáš Kafka ze společnosti Ernst & Young. Zmínil například, že v mnoha firmách se přesunula pozornost vedení od možných podvodů směrem k problémům, které byly v nastalé situaci významnější. Pandemie navíc zcela narušila možnost trendových analýz, protože období před pandemií, během pandemie a po ní nejde relevantně porovnat.

Technologický vývoj a elektronizace dat se odrazily i v oblasti podvodů. Na konferenci se tomuto tématu věnovali Daniel Bican a Jiří Diepolt z Rady pro veřejný dohled nad auditem. Podvody se v této souvislosti stávají lépe organizovanými, aby dokázaly překonat sofistikovanější kontrolní systémy. Často se stává jejich terčem například účetnictví, které je v současnosti běžně v elektronické podobě. Propracovaným kyberpodvodům, jako jsou phishing, manipulace s doklady nebo zneužití výzvědných technik pro zjištění obchodního tajemství, je velmi obtížné čelit.

O to větší roli hraje v době digitalizace osvěta a vzdělávání, a to nejen u auditorů, ale také u veřejnosti. Ta sehrává důležitou roli rovněž při odhalování podvodů. Tomuto tématu se mimo jiné věnoval náměstek ministryně financí pro daně a cla Stanislav Kouba. Zmínil například podávání podnětů ze strany veřejnosti nebo žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Informovanost široké veřejnosti může sehrát roli už při vzniku samotného podvodu, jak zmínil i Tomáš Vyhnánek, ředitel Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí. Hovořil také o proměně podvodů ve výrazně lépe propracované formy, v jejich případě je pak prevence a osvěta o to důležitější.

Práci s daty v rámci prevence podvodů se na závěr konference věnoval Filip Zelinger, člen rady Českého institutu interních auditorů. Právě vyhodnocování dat je a bude i do budoucna klíčové při aktivním vyhledávání rizikových oblastí, v nichž může k podvodům docházet.

tisk stránky

 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření
 • Konference Podvody a forenzní šetřeníKonference Podvody a forenzní šetření