Konference "Mezinárodní standardy IPSAS v prostředí ČR" u příležitosti vydání českého překladu Příručky mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor


Nejvyšší kontrolní úřad dnes pokřtil Příručku mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor ve verzi z roku 2016. Jde o překlad mezinárodních účetních standardů IPSAS. Díky tomuto překladu se čeština stala teprve čtvrtým jazykem, do kterého bylo toto vydání přeloženo. Příručka byla představena odborné veřejnosti na konferenci Mezinárodní standardy IPSAS v prostředí České republiky, kterou NKÚ uspořádal v sídle České národní banky.

„Tento překlad nám umožní porovnávat účetnictví různých státních subjektů s uznávanou mezinárodní dobrou praxí, můžeme si také vytvářet názor na naši legislativu v této oblasti. Kromě toho pro nás mohou být přeložené standardy i návodem a inspirací k řešení určitých problémů nebo oblastí, které u nás v České republice třeba ještě zcela vyřešené nejsou. Přínosné jsou však i pro audit mezinárodních organizací, jejichž účetnictví často z těchto standardů vychází,“ vysvětlil kontrolor z NKÚ Luboš Rokos specializující se na účetnictví a finanční audit, který práci na překladech vedl. „A to bez zbytečného rizika chybné či zavádějící interpretace, což se může snadno stát s ohledem na to, že jde o velmi odborný a specifický text a člověk je často zatížen svým vnímáním a svými zkušenostmi s účetnictvím z národního prostředí,“ dodal Rokos.

Překlad mezinárodních standardů vyšel jako dvojsvazková publikace, přeložené standardy mají přibližně 2 100 stran. Pracovali na ní překladatelé a devítičlenná redakční rada, jejímž předsedou byl Luboš Rokos. Dalšími jejími členy byli například Vladimír Zelenka z Komory auditorů ČR, děkan Fakulty účetnictví a financí VŠE Ladislav Mejzlík či Petr Kříž, partner společnosti PricewaterhouseCoopers Audit. Na překlad dohlíželi také čtyři pozorovatelé. Práce na překladech trvala téměř jeden rok.

Příručku mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor budou mít ve vytištěné formě k dispozici univerzitní a vybrané knihovny. Elektronická verze překladu je volně k dispozici zde.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky